Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Resolutie over Mobiliteitsplan Antwerpen ontlokt controverse

Share

Vorige week werd een resolutie over de mobiliteitsplannen van de Vlaamse regering in de bevoegde commissie gestemd. In de  resolutie vraagt de meerderheid het Masterplan 2020 in haar geheel uit te voeren en ook om vast te houden aan de in 2002 vooropgestelde randvoorwaarden. Vooral dit laaste lokte verontwaardiging uit bij oppositie, aktiegroepen en  de pers.
De 10 jaar oude randvoorwaarden, en meer specifiek  het verbod op vrachtvervoer in de Kennedytunnel en de eis tot aanleg van de Oosterweel-verkeerswisselaar op één kilometer van het stadscentrum  sluiten de keuze voor het Meccano(plus)-alternatief uit.

Voor Bart Martens, SP.a en één van de indieners van  de resolutie,  is de resolutie nodig om te verzekeren dat alle facetten van het plan uitgevoerd worden. Zo vindt hij het belangrijk dat ook de sneltramverbinding  tot Ranst er komt, en hij merkt dat de administratie niet echt voortwerkt  aan het project van de A102. Er moet ook op gelet worden dat het  R11(bis) project het sluikverkeer oplost, niet tot chaos leidt en de groene zone  “Klein Zwiserland” behoudt.
Betreffende de randvoorwaarden merkt Bart Martens op dat het niet zeker is dat de “tangentheffing” van het Meccano-plan door Europa zal toegestaan worden. “In dat geval zou al het oost-westverkeer nog door de Kennedytunnel gaan en dat wensen we niet.”

” We zeggen niet dat er geen alternatief mag bestudeerd worden. Maar we vragen dat in het milieu-effecten rapport  dezelfde ‘software condities’ aangehouden worden voor de verschillende ‘hardware varianten’; dan kan je verschillende scenario’s goed met elkaar vergelijken.”
Terzelfdertijd stelt Bart Martens dat “het niet aan de regering of het parlement is om te beslissen welke alternatieven onder  welke voorwaarden en condities zullen onderzocht worden. Dat is de autonome taak van de MER-cel van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.”

Dirk Peeters (Groen!) noemt de timing van de resolitie “verdacht” omdat ze de MER procedures en raadplegingen over R11bis en A102 door de gouverneur doorkruist. Wat betreft investeringen vindt Groen! dat er best eerst gekeken wordt naar de optimalisatie van bestaande infrastructuur vooraleer te investeren in bijkomende tangenten. De partij staat skeptisch tegenover de plannen met de R11(bis).
Dirk Peeters noemt het anticiperen van een verbod op trajectheffing een “voorafname op bsluitvorming”. Hij denkt dat tolheffing op het nieuw tracé zal ingepast worden in de slimme kilometerheffing voor kamions die 2013 start. Een klassieke “payage” is inderdaad  problematisch maar een inpassing in de kilometerheffing zal geen probleem zijn, stelt hij.  Volgens hem is de herbevestiging van de randvoorwaarden in de resolutie een signaal is van de regering dat ze geen rekening houdt met alternatieven. “Ook het verbod dat de regering oplegt aan het Vlaams Verkeerscentrum om het Meccano-alternatief te onderzoeken  onder haar eigen randvoorwaarden past in dit beleid dat er dwangmatig op gericht is het BAM tracé er als beste te doen uitkomen.”

Links:
Kopie van de resolutie
verslag stemming commisie

0 Comments on “Resolutie over Mobiliteitsplan Antwerpen ontlokt controverse”

Leave a Comment