Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

het Teerzand-debat kan beginnen

Share

Vorige week boog een committee van EU diplomaten zich over een voorstel om olie afkomstig uit Teerzanden te bestempelen als meer vervuilend dan “gewone”  aardolie. Teerzanden zijn mengsels van teer en zand die vooral in Canada aangetroffen worden. Het opdelven en/of verwerken van die teerzandolien vraagt veel energie en veroorzaakt dus extra CO2 uitstoot.
Europa heeft zich via de  Richtlijn betreffende Kwaliteit van Brandstoffen (Fuel Quality Directive) er echter juist toe verbonden om de gemiddelde CO2 uitstoot van brandstoffen te doen dalen.   

Intens gelobby van Canada en bepaalde spelers uit de olie en steenkoolsectoren zorgden ervoor dat het voorstel niet aangenomen werd. De tegenstand was echter onvoldoende om het voorstel definitief te verwerpen, dus wordt het doorgesluist naar minsterieel niveau. En “dat is niet slecht omdat het debat nu niet langer in achterkamers zal gevoerd worden”, zegt Bart Staes, EU parlementslid voor Groen!.

Links:
* EU webpagina ivm Brandstofrichtlijn
* Stanford studie over CO2 uitstoot door teerzanden  HIER
* volledige Redactie-uitzending van 3 maart

0 Comments on “het Teerzand-debat kan beginnen”

Leave a Comment