Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Itinera en het verloren aura van onafhankelijkheid

De denktank Itinera werd de afgelopen jaren  dagelijks gemiddeld twee keer geparafraseerd ergens op radio, TV of in de krant. De vzw heeft zich dus opgewerkt tot een belangrijke speler in het maatschappelijk debat, met Marc De Vos en Ivan Van de Cloot als bekendste Itinera-opiniemakers. 
Eind vorig jaar begonnen enkelen echter vragen te stellen bij het label “onafhankelijk” dat Itinera zichzelf opkleeft.

Diepgaander onderzoek door Tom Cochez van Apache lijkt nu te bevestigen dat de steun die Itinera ontvangt, in tegenstelling tot wat de vzw zelf beweert,  inderdaad niet valt onder de  noemer “mecenaat” en dat er nog zaken zijn die doen vermoeden dat de denktank eerder Liberaal dan Onafhankelijk is: De ontvangen giften vertegenwoordigen nog geen percent van de werkingskosten, en oprichters en finaciers moeten gezocht worden in kringen van bouwondernemers en industriëlen.

Volledige klaarheid rond Itinera is er echter nog altijd niet omdat de organisatie weigert bekend te maken wat ze van wie ontvangt. Ondertussen blijft het instituut  het kwaliteitslabel “onafhankelijk”wel gebruiken.

Maar bovendien blijkt er ook fiscaal iets niet te kloppen aan het verhaal:  steun die gegeven wordt aan Itinera wordt door de betalers waarschijnlijk in mindering gebracht voor de fiscus en dat mag alleen maar als voor die steun een tegenprestatie geleverd wordt die in het voordeel is van de “schenker”. Met andere woorden: als er geen sprake is van onafhankelijkheid.

Links: *Itinera-dossier van Apache
*Volledige redactie- uitzending van 10 maart

0 Comments on “Itinera en het verloren aura van onafhankelijkheid”

Leave a Comment