Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Hernationalisering YPF: “Eigen multinationals eerst” voor politiek Europa, inclusief sociaal democratie

Share

Vorige maand kondigde Argentinië de hernationalisering aan van de nationale oliemaatschappij YPF, die sedert 1999 onder controle stond van de multinational Repsol.  Ogenblikkelijk volgde er een respons van  Europa  dat via Commissie en Parlement Argentinië veroordeelden.

Jan Willem Goudriaan van EPSU, de Europese federatie van vakbonden van overheidspersoneel,  ergert zich eraan dat de Europese politiek zo snel in de bres springt voor de belangen van een multinationaal bedrijf.

“De reactie van  Europese Commissie moet gekaderd worden in het  éénrichtingsdenken van de commissie die alleen wil weten van besparingen, steun aan het bedrijfsleven en privatisering. Het democratisch recht van de burgers op een andere keuze wordt geweigerd.”

Opmerkelijk was dat ook alle  Sociaal Democraten, inlcusief SP-a, het nodig vonden om een resolutie goed te keuren die Argentinië veroordeelt.


Repsol heeft veel  geld verdiend aan  haar investering in YPF en zou  te weinig herinvesteren in het land, waardoor de energievoorziening in het gevaar zou komen. Argentinië wil terug zelf haar energiebeleid kunnen voeren, aldus de Argentijnse overheid.

Spanje, het land van oorsprong van Repsol, ging op zijn achterste poten staan en ook Europa volgde met een assertieve respons  van Commissie en Parlement: Op 20 april werd een resolutie goedgekeurd die Argentinië veroordeelt omdat 1)  het land met zijn aktie internationale verdragen  zou schenden 2) de overname op een agressieve manier gebeurt 3)  het onaanvaardbaar is dat Argentinië handelsbarrieres opwerpt terwijl Europa het land een voorkeursbehandeling geeft.

Jan Willem Goudriaan wijst erop dat bevolking en parlement volledig achter de aktie van de regering staan. “De reactie van  Europese Commissie moet gekaderd worden in het  éénrichtingsdenken van de commissie die alleen wil weten van besparingen, steun aan het bedrijfsleven en privatisering. Het democratisch recht van de burgers op een andere keuze wordt geweigerd.”

Hij stelt dat Europa met 2 maten en gewichten handelt. De Europse Commissie ondersteunt volledig deEuropese multinationals bij privatiseringen maar weigert steun als een overgrote meerderheid van burgers zich verzet tegen een privatisering, zoals die van de publieke waterdistributiemaatschappij  van Thessaloniki in Griekenland.

We halen ook de zaak aan van Israël dat tientallen Europese ondersteuningsprojecten in de Westelijke Jordaanoever aan het vernielen is en waarop geen veroordeling door parlement of commissie  volgt.  De akties van Israël voldoen nochatns aan de drie criteria van de YPF resolutie: niet respecteren van verdragen, agressie, en dat alles door een land dat geniet van preferentiële akkoorden.

Bij de stemming in het Europees parlement schaarden bijna alle Belgische europarlementsleden zich achter de  motie tegen Argentinië. Alleen de groenen stemden tegen en Frieda Brepoels van N-VA ( lid van de groene/EFA fractie) onthield zich.

Opvallend was vooral dat ook de Belgische  sociaal democratische parlementairen de aangekondigde nationalisering veroordeelden. Zo stemde Vlaams SP-a vertegenwoordiger Said El Khadraoui voor (Kathleen Van Brempt was afwezig). Hij wilde niet reageren tijdens het programma maar argumenteerde off-air dat hij het dossier niet had opgevolgd en meeggeaan was met de partijlijn.Jan Willem Goudriaan begrijpt niet dat de sociaal democraten een resolutie meestemmen die alleen investeringsverdragen beklemtoont.

De Raad van Ministers die op 23 april gehouden werd deed geen verklaring over de zaak, wat volgens Goudriaan erop wijst dat er binnen de verschillende regeringen toch andere meningen circuleren. Maar de Europese Commissie bereidt ondertussen wel een zaak voor bij de wereld handelsorganisatie.

Interessant tenslotte om te noteren dat Repsol van plan was om zijn aandeel in aan het Chinese Sinopec  te verkopen, een deal die in het water viel door de aangekondigde nationalisering.

0 Comments on “Hernationalisering YPF: “Eigen multinationals eerst” voor politiek Europa, inclusief sociaal democratie”

Leave a Comment