Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Verkiezingen ’12: Debat Mobiliteit

Share

Aanwezig in onze studio:
Joris Giebens, Groen!
Koen Kennis, N-VA
Axel Polis, Open VLD
Dirk Wiesé, SP.a

Het mobiliteitsdebat verloopt in twee luiken:
In deel 1 gaat het over de lokale, binnenstedelijke, mobiliteit: welk beleid wordt gevoerd naar voetganger, fietser, automobilist en gebruiker van het openbaar vervoer toe?
Er zijn een aantal, soms verrassende, punten van overeenstemming tussen de kandidaten. Maar er is wel duidelijk een verschil in visie betreffende de plaats van de auto in de stad. Alle partijen zien wel ruimte voor autobezit door de stadsbewoners. Maar terwijl Open-VLD en N-VA stellen dat alles bereikbaar moet zijn met de auto vinden SP.a en Groen! dat de instroom van auto’s van buiten de stad afgeremd moet worden.

In deel 2 hebben we het over de Grote Mobiliteit, hoe het verkeer niet alleen naar, maar ook voorbij Antwerpen gevoerd wordt.  Lossen we de Antwerpse verkeersknoop op met het Masterplan van de Deelregering via het BAM/Oosterweel-tracé, kiezen we voor het Maccano alternatief, of moeten er nog andere keuzes gemaakt worden?

Dirk Wiesé (SP.a) houdt zich voorlopig aan het politiek akkoord van 2009 (Masterplan). Een eventuele bocht in de toekomst sluit hij niet uit, maar hangt af van het resultaat van de aan de gang zijnde milieustudie.

Groen! verwerpt het Masterplan met BAM-tracé -dat meer verkeer op de ring in de stad houdt-, maar vindt dat een aantal andere maatregels zich opdringen alvorens eventueel kan overgegaan worden  tot  het aanleggen van . Joris Giebens wijst er verder op dat het BAM/ Oosterweeltracé de overkapping van de ring onmogelijk gemaakt.

Voor Axel Polis van Open-VLD is het vooral belangrijk dat de eerste spade in de grond gaat. Daarom pleit hij voor  de snelle aanleg van oostelijke en westelijke  verbindingswegen om de ring te ontlasten.

Koen Kennis (N-VA) ontkent dat hij, zoals te lezen in de pers,  te vinden zou zijn voor het eerst aanleggen van de tangenten en blijft bij het Masterplan van de Vlaamse regering. Hij stelt verder dat er wel degelijk veel overleg gepleegd werd met de actiegroepen.


Noot: tijdens het gesprek over de lokale mobiliteit werd door Koen Kennis gesteld dat het Antwerps masterplan nooit een tramlijn zou voorzien hebben op de singel. Een  aantal documenten hebben het echter wel degelijk over een tram op de singel (bijvb. plan MER uit 2005  p24, par.3.3.3. of samenvatting RSP uit 2006, p6).
Het Groene Singel-project met tram werd  in het herzien Masterplan van 2010 geschrapt om budgettaire redenen.

0 Comments on “Verkiezingen ’12: Debat Mobiliteit”

Leave a Comment