Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Verkiezingsuitgaven: de enkelband voor Turtelboom en de vrienden van Van Campenhout

Share

In 2011 trad een wet in voege die de verkiezingsuitgaven op gemeentelijk vlak, en hun aangifte, regelt . Het onafhankelijk nieuwsagentschap Apache trok op onderzoek uit, ging  in de aangiftes gaan delven en kwam tot enkele opmerkelijke bevindingen.

Zo blijkt dat bijna een kwart van de kandidaten van Open-VLD  geen aangifte deed en dat 19 van de resterende kandidaten  lege formulieren indienden. Verder overtrad Open-VLD de wet door de inkomsten van een fundraising diner niet aan te geven.
“Er zijn wel verzachtende omstandigheden” stelt George Timmerman van Apache. “het systeem is nieuw en het is op een zeer archaische manier opgezet”.
Maar toch opmerkelijk voor een lijst die getrokken werd door de minister van justitie –Annemie Turtelboom- en de voormalige korpschef van de Antwerpse politie –Eddy Baelemans.  Op het niet indienen van een aangifte staat tot een maand gevangenisstraf.

Verder viel de aangifte door  Ludo Van Campenhout (N-VA) op.  De campagne van Van Campenhout, de afgelopen zes jaar schepen voor stadsontwikkeling,  werd vooral betaald door aannemers die de projecten mochten uitvoeren die onder zijn  bevoegdheid vielen.
N-VA was niet opgezet met het naar buiten komen van de lijst van donoren, raadde Apache aan om de lijst niet te publiceren en nam contact op met de griffie van het gerecht. Van de geclaimde “inbreuk op de privacy” is echter geen sprake: Voor het beïnvloeden van de verkiezingen via finaciële steun  Hoort wel degelijk Wat, en moet men zijn naam publiek maken.

Voor George Timmerman is de nieuwe wet een stap vooruit, maar moet -naast de verplichte aangifte- ook toegezien worden op de controle ervan.  En of daar ook iets van zal komen is nog helemaal niet zeker.  Jacques Mahieu voorzitter van de rechtbank in Antwerpen en verantwoordelijk voor de controle heeft al laten weten dat hij vindt dat de tweede macht zijn werk slecht gedaan heeft. Waarmee  hij als vertegenwoordiger van de derde macht zijn boekje te buiten gaat.

0 Comments on “Verkiezingsuitgaven: de enkelband voor Turtelboom en de vrienden van Van Campenhout”

Leave a Comment