Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Sociaal Beleid op Gemeentelijk Niveau

Share

Om de nood aan een sociaal beleid op gemeentelijk niveau te onderstrepen voert “Ieder Stem Telt” aktie op 2 januari aan de Vlaamse en Brusselse stadhuizen, bij de installatie van de gemeenteraden. Ieders Stem Telt  is een verband van middenveldorganisaties waarin  onder andere Samenlevingsopbouw zit. Heidi Zwaenepoel van Samenlevingsopbouw is tegast in de studio.

“De stijgende armoede in Vlaanderen uit zich vooral, en zeker in Antwerpen, in  de woonproblematiek. Er is nood aan een Stedelijke Woonraad die alle aktoren samenzet. Alles inzetten op de (privé) koopmarkt werkt niet; anderzijds lossen meer sociale huurwoningen het korte-termijn probleem niet op.”

0 Comments on “Sociaal Beleid op Gemeentelijk Niveau”

Leave a Comment