Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Schoolbankentekort vermeden, maar probleem blijft prangend- Claude Marinower

Share

Schepen Claude Marinower over het financieringstekort voor de Antwerpse  scholen: 
“Ik ga ervan uit dat Vlaanderen meer dan de al beloofde 18,5 miljoen ter beschikking zal stellen. In Vlaanderen moet men beseffen hoe groot de problematiek in Antwerpen is.”
“Ik heb genoteerd dat burgemeester De Wever gisteren zei dat hij de indruk heeft dat er bijkomende middelen zullen komen en dat hij er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat dit ook zal gebeuren.” 

Deze week kon Schepen Claude Marinower aankondigen dat het gevreesd tekort aan Antwerpse schoolbanken vermeden is.  Of toch zo goed als: alhoewel er nog 1700 vrije plaatsen zijn in de groot-Antwerpse scholen stelt er zich voor 16 kinderen nog een probleem door lokale tekorten. Maar dat zal twee weken na de aanvang van het schooljaar opgelost zijn, aldus de Schepen.
Het resltaat is bereikt mede dankzij het werk van de  Lokale Taskforce Antwerpen,  een samenwerkingsverband over de verschillende netten dat de aanpak van de tekorten coördineert. Zo zijn sedert april 1100 extra plaatsen gecreëerd  dankzij 19 projecten.

Maar daarme is het langere termijn probleem niet opgelost: de Taskforce heeft ook 97 bijkomende projecten ingediend om de nood voor de volgende jaren meer structureel aan te pakken. Samen worden die gebudgetteerd op 102 miljoen €.  De Vlaamse regering stelt voorlopig slechts 18,5 miljoen € beschikking. Maar bovendien lenigen die 97 projecten de bijkomende behoefte aan 20,000 extra plaatsen tegen 2030 niet. Maar ze lossen wel de nood in aan plaatsen in het middelbaar niveau die een gevolg zijn van de doorstroming van de kinderen die nu in het lager- en kleuteronderwijs zitten.

Omdat het ernaar uitziet dat de Vlaamse regering niet de volledige nood zal lenigen richt Antwerpen nu een beheersstruktuur op die het mogelijk moet maken om scholenbouw via  alternatieve wegen, zoals pps,  te financieren.

0 Comments on “Schoolbankentekort vermeden, maar probleem blijft prangend- Claude Marinower”

Leave a Comment