Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Heraanleg Kaaien niet langer volgens Masterplan

Share

Op 6 november was er een infoavond over de heraanleg van de Antwerpse kaaien. Die heraanleg is nodig omdat de kaaimuren versleten zijn maar ook omdat ze te laag zijn en onvoldoende bescherming bieden tegen overstromingen. Bovendien wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ” het publiek  domein” (de brede strook tussen de kaaimuren en de bebouwing)  een nieuwe beurt te geven.
Tijdens de uiteenzetting werd gesteld dat niet geraakt wordt aan de visie van de heraanleg, zoals enkele jaren geleden vastgelegd in het Masterplan. Tussen de regels door begrijpen we echter dat het stadsbestuur wel degelijk een andere rol ziet voor de kaaien.


De heraanleg bestaat uit vijf geografische deelgebieden, samen  bijna 7 kilometer lang,  gaande  van het droogdokkeneiland ten noorden van het centrum tot het zuidelijk Petroleum Zuid/ Blue Gate. De totale kost wordt op 450miljoen € gebudgetteerd en de werken zullen duren tot 2030.
Tijdens de uitzeenzetting werd de timing van de werken aan  de verschillende deelgebieden toegelicht en daarna kon het publiek vragen stellen. Het woord werd vooral gevoerd door Philippe Teugels van AG Stadspkanning en Rob Van de Velde, Schepen voor Stadsontwikkeling.

Timing
De voor de inwoner en bezoeker van Antwerpen meer zichtbare aanpassingen zullen pas ná 2018 (het einde van deze legislatuur) gebeuren. In alle geval moet d’office eerst de kaaimuur aangepast worden vooraleer aan het publiek domein kan begonnen worden.  Tijdens de huidige legislatuur worden de kaaimuren van de meest  noordelijke (droogdokkeneiland) en zuidelijke delen (Nieuw Zuid, Petroleum Zuid) aangepakt. En ter hoogte van de meer centrale Sint-Andrieswijk is voorzien dat de werken aan de muren al starten in 2015.

Parking
Minder duidelijkheid is er rond de geplande aanleg van een parking ten zuiden van het centrum. Een dergelijk project blijkt financieel niet rendabel zolang de gedempte zuiderdokken als gratis parking dienen. De logische optie zou zijn om de parkeermogelijkheden aan de zuiderdokken (voor bezoekers) te beperken.  Het stadsbestuur lijkt er echter voor te opteren om het parkeerproject voor investeerders interessant te maken door de parking nog centraler naar de Suikerrui toe  te gaan inplannen. Dit is een breuk met Masterplan dat spreekt van “Stadsrandparkings  en  rotatieparkings verbonden met het tramnetwerk”. Een stadsrandparking  ligt niet op minder dan 500 meter van de kelder van de kathedraal.  Toch beweerde Schepen Van de Velde  tijdens de infoavond dat niet aan het Masterplan geraakt wordt.

Quid Kaaientram?
Maar er zijn nog indicaties dat het stadsbestuur wel degelijk afstapt wat naast de waterkering waarschijnlijk  het meest tastbaar onderdeel is van het Masterplan: de mobiliteitsvisie.
Behalve aan het Droogdokkeneiland werd over de  aanleg van de tram aan de kaaien  niet gesproken op 6 november. Het valt te vrezen dat die op de Griekse Kalender gezet wordt als ze niet past in de nieuwe plannen. En die lijken er vooral erop gericht te zijn om de functie van de kaaien als verkeersader naar en door de stad te vrijwaren of zelfs te versterken.

Denderende Kaaien
Een brochure over het plan stelde nog dat  “Mobiliteit een heel belangrijk aandachtspunt is voor de herinrichting van de Scheldekaaien. Het autoluw maken van de historische binnenstad is een belangrijke doelstelling van de Stad. De organisatie van de kaaistrook, de profilering van de kaaiweg, het openbaar vervoer en een aangepast parkeerbeleid op de Scheldekaaien moeten deze doelstelling ondersteunen.”
Nu blijkt dat de geplande aanleg van het wegprofiel van de nieuwe kaaien aangepast moet worden om ook in de toekomst uitzonderlijk (zwaar) vervoer toe te laten. We vroegen wat de impakt daarvan zal zijn op de kost van het project maar kregen geen antwoord. Wel werd gesteld dat het over een beperkt aantal transporten zou gaan (300-500/jaar).
Maar er is niet alleen het uitzonderlijk vervoer: op één van de slides die getoond werd staan de kaaien als verkeersas getekend.

Oosterweelknoop
We vroegen of die herziene visie iets te maken heeft met de  Oosterweel-verkeersknoop die het stadsbestuur en de Vlaamse regering willen aanleggen op het BAM -tracé  aan de rand van het stadscentrum. Dat werd ontkent  Maar blijkbaar zijn ze bij AG Stadsplanning nog niet, of niet helemaal,  op de hoogte van de huidige visie want op  de gemeenteraad van eind september antwoordde  Mobiliteits-Schepen Koen Kennis op een vraag van Joris Giebens (Groen)  dat het Droogdokkeneiland niet als verkeersluwe zone zal aangelegd worden aangezien er doorgaand verkeer zal moeten passeren afkomstig van de Oosterweelknoop.

Wat enkele wenkbrouwen deed fronsen in de zaal was het antwoord van Rob Van De Velde op de vraag uit het publiek of het Noordkasteel niet kon geïntegreerd worden in het kaaienproject. De schepen antwoordde dat daar nog niet over nagedacht was. De realiteit is echter dat de recreatiezone van het Noordkasteel zal verdwijnen als het van het stadsbestuur en de Vlaamse overheid afhangt omdat die in hun visie plaats moet maken voor de Oosterweelknoop.
Tenslotte kwamen er vragen  over het Oosterweeldossier en het BAM- tracé. Schepen Van de Velde zei dat dit niet het moment was maar dat hij wel op een andere datum een discussie wil organiseren over de tracékeuze.
We kijken er al naar uit…

Links:
onzekaaien.be
krijtlijnen van het Masterplan (2011)
– Meer uitgebreide presentatie over heraanleg kaaien (2008)
– AG stadsplanning: aankooppagina Masterplan -> pagina verwijderd na opheffing  van AG Stadsplanning door stadsbestuur

0 Comments on “Heraanleg Kaaien niet langer volgens Masterplan”

Leave a Comment