Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Noordkasteel’

Manu Claeys: “Je gaat er niet geraken met 10 kilometer fietspad en twee extra tramlijnen”

Share

Op 15 maart 2017 werd in het Oosterweeldossier een overeenkomst gesloten tussen de aktiegroepen (stRaten Generaal, Ademloos, Ringland) en de Vlaamse overheid.  Vanaf nu zou gekeken worden naar een gereduceerde Oosterweelverbinding en naar een het verminderen van het autogebruik in en rond Antwerpen. Er zou ook werk gemaakt worden van de overkapping van een groot […]

Heraanleg Kaaien niet langer volgens Masterplan

Share

Op 6 november was er een infoavond over de heraanleg van de Antwerpse kaaien. Die heraanleg is nodig omdat de kaaimuren versleten zijn maar ook omdat ze te laag zijn en onvoldoende bescherming bieden tegen overstromingen. Bovendien wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ” het publiek  domein” (de brede strook tussen de kaaimuren en […]

Blijven we in de bomen?

Share

Momenteel wordt in het Noordkasteel-bos drukt beraadslaagd door de actiegroep GroeNoord: blijven, en zo ja, hoe lang nog? Niet evident, aangezien een groot deel van de actievoerders van buiten ‘t Stad en zelfs van buiten ons land komen. De Beslissing valt ergens deze week.

Noordkasteel bewoond

Share

De kersverse actiegroep GroeNoord heeft haar hutten ingericht in het boomrijke Noordkasteel-gebied. Ze willen daarmee expliciet aandacht vragen voor het groen-aspect, dat in de huidige mobiliteitsplannen stiefmoederlijk behandeld wordt.