Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De waarheid als eerste slachtoffer van politieke ambitie

Share

Dat de Oosterweel CAMPAGNE in de aanloop naar de volksraadpleging van oktober 2009 over tracé of brug ging, kan eventueel nog onderwerp van discussie zijn.
Maar over wat de VRAAG was mag de nonsens van de regeringspartijen nu wel eens gaan ophouden.

Sommige  jonge, beloftevolle, maar vooral ambitieuze,  politici zijn niet te bescheten zijn om met volle overtuiging om het even wat uit te kramen.
Zoals Sam Voeten , CD&V, op 16 februari (twitter @samvoeten): “De énige vraag was: brug of niet. Niet meer, niet minder.”

De vraag die gesteld werd was dus: “Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne?”
Niet meer, niet minder.

Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen  van 2012 beweerde Voeten trouwens ook al dat de mogelijke overkapping van de Antwerpse ring niets te maken had met de tracé-keuze. Een al even onjuiste bewering; alle mist die momenteel gespoten wordt naar aanleiding van de beslissing om de kruising met het Albertkanaal via een kort stuk  tunnel te doen ten spijt.

0 Comments on “De waarheid als eerste slachtoffer van politieke ambitie”

Leave a Comment