Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

57ste zitting van de VN-Drugscommissie

Share

Jim Gierach is een ex-procureur, en bovendien ondervoorzitter van Law Enforcement Against Prohibition, een organisatie van (ex-)ordehandhavers die tegen de war on drugs zijn, omdat die volgens hen niet werkt en zelfs contraproductief is. Gierach is net terug uit Wenen, waar hij de 57ste jaarlijkse zitting van de VN-Commissie Verdovende Middelen ging verblijden met een uitgewerkt voorstel om de internationale verdragen in deze materie aan te passen. Dat voorstel wil het hele criminaliserende model elimineren, en uitgaan van gezondheid, harm reduction & mensenrechten. De  internationale drugs-controleraad zou volgens LEAP moeten ophouden met eindeloos cocaplantjes tellen, en in plaats daarvan een overzicht opstellen van alle mogelijke beleidsmodellen en de effecten daarvan, en nagaan welke drugs waar de grootste bedreiging vormen. Die informatie is nodig voor een echt efficiënt beleid. “If we see that we have a policy in place that’s making the problem worse and worse worldwide, that tells us we need to do something different”.

Vertalingsnota: ‘drugs czar’ betekent zoiets als ‘persoon die op nationaal / internationaal niveau het drugsbeleid coördineert’.

Filmpjes!
Over het voorstel tot aanpassing (Jim Gierach aan het woord)
ICN Special Vienna United Nations Report – Major Breakthrough?

Special over LEAP van 9 maart ll

0 Comments on “57ste zitting van de VN-Drugscommissie”

Leave a Comment