Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Park Spoor Oost: “We weten niet wat de plannen zijn”

Share

Vorige week  kondigde het Antwerps stadsbestuur aan dat ze het oud NMBS rangeerstation in noord-oost Antwerpen 10 jaar lang als parkeerplaats wil gebruiken in plaats van er -zoals eerder beloofd- een parkzone van te maken.
Vorige week had het stadsbestuur geen tijd om toelichting te geven bij de zaak. We probeerden nu opnieuw tevergeefs om schepen Koen Kennis uitleg te laten geven over het persbericht van 14 maart.

Bij gebrek aan respons van het stadsbestuur contacteerden we Michel Franssens van buurtbewonersgroep Park Spoor Oost. “Het ergste dat we hadden kunnen verwachten wordt nu realiteit: Niet alleen krijgen we een parking in plaats van een park maar bovendien bleek afgelopen week dat we daar bovenop een aantal weken per jaar ook nog geconfronteerd zullen worden met het lawaai van de Sinksenfoor.  We zijn er ons bewust van dat er een probleem is met de parkeerplaatsen van het sportpaleis en we vinden de Sinksenfoor ook belangrijk. Onze buurt is de dichtbevolktste van Antwerpen, we zitten al met veel lawaai en dat zal met de plannen van het BAM tracé niet verbeteren. We vragen dus een andere lokatie die minder belastend is. We kunnen zelf veronderstellingen maken over waar de foor en parking moeten komen, maar het is aan het stadsbestuur om dat te doen.”
” Er wordt geschermd met het ‘algemeen belang’ maar onze buurt zit continue boven de norm wat betreft fijn stof en er is te weinig groen. Er is dus een zeer acuut probleem en dat kan je niet zomaar wegcijferen in het ‘algemeen belang’. Ga je gaan besparen op kankerbehandelingen omdat het  ‘in het algemeen belang’ is om te besparen?
We bekijken momenteel de juridische aspecten van de zaak, maar dat zit allemaal nog in een beginstadium.”

“We hebben brieven verstuurd naar burgemeester en schepenen, maar die werden niet beantwoord. Wel liet het stadsbestuur in de pers uitschijnen dat men niet met ons kon praten omdat we als aktiegroep nog niet lang genoeg bezig waren.
Het blijft allemaal heel  onduidelijk wat er nu zal gebeuren en die onduidelijkheid wordt niet weggenomen omdat er te weinig communicatie is van de kant van het schepencollege. We weten niet wat de exacte plannen zijn. “

0 Comments on “Park Spoor Oost: “We weten niet wat de plannen zijn””

Leave a Comment