Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Joris Giebens (Groen), Toon Wassenberg (sp.a) over Antwerpen en de campagne

Share

We hebben de 2 Antwerpse gemeenteraadsleden in de studio voor een gesprek over de afgelopen campagne en voor een stand van zaken van de Antwerpse gemeenteraad. Wassenberg kwam zelf niet op maar voerde campagne voor Kathleen Van Brempt, terwijl Giebens  op een onverkiesbare tiende plaats stond van de Vlaamse lijst maar wel de campagne in Antwerpen leidde.

Wassenberg: “Ik vond de sp.a campagne tegen PVDA persoonlijk geen goed idee en ben meer voor samenwerking. Het is dus goed dat op het einde van de campagne sp.a van strategie veranderd is.”

Giebens: “Veel kiezers zijn in het verleden al bedrogen uitgekomen met de sp.a oproepen om strategisch ‘nuttig’ voor hen te stemmen. Kijk maar wat met de Stadslijst gebeurd is in 2012. ”

Als het over het stedelijk beleid gaat moet vooral schepen Rob Van de Velde het ontgelden voor Giebens: “Hij hield het advies van Natuur en Bos over de Middenvijver achter. Al vlug bleek waarom: het advies was vernietigend voor festivals op de Middenvijver. We hebben andere locaties voorgesteld maar Van de Velde zit ondertussen in een mood waarin hij  positieve voorstellen gewoon weglacht.”

Wassenberg: “Op gebied van stadsontwikkeling zijn er de afgelopen 500 dagen dingen gebeurd die onomkeerbare schade veroorzaken en ik vrees dat dit niet zal stoppen. Ook wat de omgang betreft is de polarisatie toegenomen. Het is heel moeilijk om documenten te krijgen en documenten worden voor de gemeenteraad niet ter beschikking gesteld … Onder Janssens was het toch niet zo dat telkens als stukken van de dossiers ontbraken dat er dan moeite moest gedaan worden om de ontbrekende documenten te krijgen.”

Giebens: “Van de Velde is meester in het afsluiten van Participatiecharters maar als je de mening van een buurtcomité en actiegroepen vraagt  dan blijkt het windowdressing te zijn. Hij verkoopt praatjes en doet beloftes maar bedient vooral zijn beste vrienden. Projectontwikkelaars hebben in het stadhuis nu toch wel een heel groot voetje voor om heel snel zaken te realiseren terwijl Stadsontwikkeling ervoor moet zorgen dat de zaak duurzaam is en van kwaliteit is.

Wassenberg: “Onder het vorig bestuur eisten we van projectontwikkelaars dat die ook iets teruggaven, bijvb. sociale woningen, de aanleg van publiek domein, de kwaliteit van de bouw. Dat was een ommekeer van de gangbare praktijk in de jaren 60-70. Nu gaat men opnieuw ontwikkelingen toelaten waaraan de mensen in de buurt weinig hebben. Dat kan je achteraf heel moeilijk corrigeren. In verband met Nieuw Zuid zien we dat er 300 woningen geschrapt zijn. Dat levert meer winst op voor de projectontwikkelaar. Bovendien zien we dat niet alleen AG Vespa met de ontwikkelaar onderhandelt, maar ook de schepen zelf.”
“Men vindt de financiële winst van de projectontwikkelaar blijkbaar belangrijker dan de maatschappelijke winst. Op die manier is het wel mogelijk om sneller projecten van de grond te krijgen, maar de vraag is wat het resultaat is en of het resultaat wel ten goede komt aan gans de stad.”

Over de vele interpellaties in de gemeenteraad door de oppositie zegt burgemeester de Wever dat sp.a, Groen en PVDA elkaar proberen de loef af te steken.
Wassenberg: “We zitten met 3 linkse oppositiepartijen die elk spreekrecht hebben. Dat resulteert soms in lange gemeenteraden maar dat is ook omdat we ons werk moeten doen. En als Bart De Wever dat ambetant vindt dan is dat maar zo. We krijgen vaak negatieve reacties over het feit dat er twee avonden gemeenteraad is. ‘Dat kost de belastingbetaler geld’. Maar we zitten wel met 4 oppositiepartijen en proberen ons werk te doen en het is niet omdat Bart De Wever niet graag veel interpellaties heeft dat wij er minder moeten indienen.”

Giebens: “Ik wilde tijdens de commissie een vraag stellen over de Middenvijver. Maar Van de Velde heeft een backbencher van de meerderheid een vraag tot interpellatie laten indienen en daardoor is het college erin geslaagd de zaak te doen uitstellen tot na de verkiezingen.”
“Wij zijn voorstander van een Participatieve Democratie en niet van een Vertegenwoordigende Democratie. Ik had gehoopt dat N-VA participatie wat meer genegen zou zijn in Antwerpen maar na anderhalf jaar blijkt niet alleen dat ze de participatieve democratie niet genegen is, maar ook dat ze de decentralisatie naar de districten niet genegen is.”

In verband met de Europese verkiezingen:
Wassenberg: “Die krijgen te weinig aandacht, maar nu toch meer dan in het verleden. Met de kandidaturen voor de post van commissievoorzitter heeft de Europese campagne meer zichtbaarheid gekregen.”
“N-VA heeft absoluut niet duidelijk gemaakt bij welke fractie ze wil horen en dat is schandelijk. Als je voor de N-VA gestemd hebt weet je niet eens in welke groep de verkozenen gaan terecht komen. Bij de EVP met de CD&V, of bij de liberalen met Guy Verhofstadt, of bij de ethisch zeer conservatieve ECR met de Britse conservatieven? Het is alleen duidelijk dat ze niet bij de sociaal democraten en bij de groenen zullen terecht komen.”

0 Comments on “Joris Giebens (Groen), Toon Wassenberg (sp.a) over Antwerpen en de campagne”

Leave a Comment