Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Thomas Decreus over de stand van het land

Share

“Als je met 400.000 op straat komt, dan mag de politiek zwaaien met het primaat van de politiek, maar dan telt alleen maar het primaat van de straat.”

Een nieuwe regering! Charles Michel I brengt ons een regering zoals we zelden hebben gehad. Een regering met slechts één Franstalige partij, een regering van liberalen, neoliberalen en christendemocraten. Een regering ook met Theo Francken en Jan Jambon, die al enkele keren geblunderd hebben. En daarbovenop nog een portie Johan van Overtveldt. De vakbonden kondigen alvast een hete herfst aan.

Met Thomas Decreus praten we over de stand van het land. Decreus is politiek filosoof, schrijver van “Een paradijs waait door de storm” en journalist bij DeWereldmorgen.be. Op 25 mei zag hij het al vrij somber in. Een gesprek over de noodzaak van staken, het extreem-rechtse karakter van deze regering, de toenemende macht van de politie, democratie, Johan van Overtveldt en het primaat van de politiek.

(primaat van de politiek = politici beslissen en ambtenarij voert uit. Burgers hebben dan pas bij de verkiezingen de kans om zich uit te spreken over het beleid.)

0 Comments on “Thomas Decreus over de stand van het land”

Leave a Comment