Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Wouter Van Besien: het BAM-fietspad, Koen Kennis’ pettencollectie en collaboratie-capriolen

Share

Het fietspad aan de singel wordt heraangelegd. Een goed idee, vindt Wouter Van Besien van Groen .
Het stadsbestuur heeft de heraanleg echter in een contract gegoten met de BAM, het bedrijf van de Vlaamse regering dat ook het Oosterweelproject moet uitvoeren, en daar is hij iets minder over te spreken.

 

BAM-tracé, of anders geen fietspad

Van Besien: “Ze doen dat zó dat ze ook allerhande werken kunnen doen ter voorbereiding van de aanleg van de Oosterweel (BAM-tracé), en daar gaan we niet mee akkoord omdat de Oosterweelverbinding nog helemaal niet beslist is. De zaak van het Singelfietspad moet dus gekaderd worden in een ruimer debat over de vergunningen die de stad heeft afgeleverd voor het slopen van paviljoenen, bedrijven, speelpleintjes die in de weg staan van de Oosterweelverbinding. Zolang er nog inspraak moet komen en bezwaren kunnen ingediend worden, is dit voorbarig, want bezwaren zullen er komen omdat er in Antwerpen terecht veel protest is tegen het Oosterweelproject.”

Van Besien zal daarover in de Antwerpse gemeenteraad volgende week interpelleren, maar het kwam al ter sprake tijdens de commissie mobiliteit afgelopen dinsdag.

Vestzak / broekzak

Schepen Mobiliteit Koen Kennis argumenteert dat dit een kostenbesparing oplevert voor de stad, die anders het fietspad helemaal uit eigen zak zou moeten betalen. Volgens Kennis moeten we ons geen illusies maken dat de Vlaamse regering de financiering van BAM zou overnemen.

Volgens Van Besien klopt de redenering niet, want BAM ís de Vlaamse overheid. “Hier gaat het om publieke middelen. De BAM is een NV van publiek recht, een onderdeel van de Vlaamse overheid. Het plan is nu om dat fietspad te laten betalen door Stad, BAM en de Vlaamse overheid. Dus volledig met belastinggeld. Waar BAM haar geld aan uitgeeft, is een politieke beslissing, en de goede beslissing om in fiestpaden te investeren wordt nu misbruikt om de Oosterweelverbinding op te dringen.”
“Het is trouwens de N-VA die de leidende kracht is, zowel op Vlaams als op Antwerps niveau, en dat zijn de 2 niveaus die de fietspaden gaan aanleggen. Het is hun eigen beslissing of dat doorgaat of niet.”

“Koen Kennis moet maar eens met de minister van Openbare Werken gaan spreken die verantwoordelijke is voor gewestelijke wegen zoals de Singel. Ben Weyts van N-VA.
Het is in de eerste plaats diens verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er iets gedaan wordt  aan de onveilige toestand  op het fietspad aan de Noordersingel. Dat heeft niets te maken met BAM en Oosterweel, en eigenlijk zelfs niets met de stad Antwerpen, want het gewest is de beheerder.”

 

Het heilig principe van de Scheiding Der Postjes

Koen Kennis is al jaren bestuurder bij BAM, maar doet alsof zijn neus bloed als hij als schepen optreedt. Meer nog, in de debatten vermelden ook anderen de belangenvermenging niet. Van Besien: “Dit is inderdaad een probleem, maar het gaat verder dan Koen Kennis. Er is een verstrengeling van belangen in een klein ‘ons kent ons’-wereldje tussen mensen van de Stad, het Vlaams Gewest en de BAM. Al wat ze naar BAM kunnen doorschuiven is moeilijker kontroleerbaar. Ze moeten alleen om de zoveel maanden een rapportage doen voor het Vlaams parlement en beslissen zelf wat ze zullen meedelen en wat niet. Heel veel documenten worden nog altijd achtergehouden.”
Noot: met de 14 petten van Koen Kennis verwezen we naar  de 14 betaalde mandaten van de schepen.
De irrelavantie van het collaboratieverleden

Weg legden aan Van Besien ook de uitspraken voor van deelpremier Bourgeois na de heisa rond de viering door N-VA ministers Weyts en Franken van Bob Maes, stichter van de VMO en de apartheidslobby Protea. Volgens Bourgeois speelt die zaak niet in Vlaanderen en hebben alleen de franstaligen daar een probleem mee. Bovendien heeft Ben Weyts geen enkele fout begaan, aldus Bourgeois.

Van Besien: “Ben Weyts heeft wel een fout begaan, vooral omdat hij het probleem ontkent en de collaboratie en de daden van de VMO minimaliseert. Bourgeois heeft ook geen gelijk als hij zegt dat het niet speelt in Vlaanderen. Zowel sp.a als Groen hebben bedenkingen geformuleerd. Op federaal niveau was er echter sprake van een accumulatie van zaken. Er was niet alleen Franken‘s aanwezigheid op het feestje, maar ook zijn racistische uitspraken over Noord-Afrikaanse migranten en minister Jambon‘s minimalisering van de collaboratie.”

 

0 Comments on “Wouter Van Besien: het BAM-fietspad, Koen Kennis’ pettencollectie en collaboratie-capriolen”

Leave a Comment