Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Dinsdag het waarschijnlijk finale patatten-proces

Share

Telefoontje met boer Tijs, één van de landbouwers die achter de veldbevrijders staan, van die actie in Wetteren in mei 2011 waarbij gentech-aardappelplanten door bio-aardappelplanten vervangen zouden worden. Het proces ging tot nog toe louter over het criminele gehalte van de actie, voor enige inhoudelijke duiding was geen plaats. Tijs: “Het heeft geen zin activisten te veroordelen zonder de reden van hun actie aan bod te laten komen. In dit geval was het doel het opentrekken van het debat, want tot dan toe hoorden we enkel de stem van de gentech-lobbyisten.” Eerst was gezegd dat deze keer wel ruimte zou zijn voor kadering, met getuigen als anti-gentech-wetenschappers en, heel belangrijk, specialisten van de bioveiligheidsraad die de oorspronkelijke toelating voor het aardappel-experiment juridisch betwistbaar vinden. Een biologische aardappelboer zou uitleggen hoe het perfect zonder gentech of zelfs chemische bestrijdingsmiddelen kan. Intussen is blijkbaar beslist dat voor deze getuigenissen geen tijd is, en dat daarvoor mogelijk een extra procesdag komt.

Het is dinsdag vooral belangrijk dat de aanklacht voor bendevorming geschrapt wordt. Het ging hier om een vooraf aangekondigde actie, dus de term lijkt sowieso misplaatst. Een veroordeling zou een gevaarlijk precedent scheppen voor repressie tegen sociale protest.

Net zoals op de eerste actiedag was er bij de verschillende procesdagen altijd een boerenmarktje. Dat zal dinsdag ook zo zijn, met ontbijt voor- en soep achteraf, zeven boerenstands, info, muziek en kinderanimatie.

Meer info —- op facebook

Eerdere interviews over de patatisten, waarvan het eerste een dubbelinterview met een veldbevrijder en iemand van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie vlak vóór de actiedag

0 Comments on “Dinsdag het waarschijnlijk finale patatten-proces”

Leave a Comment