Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

N-VA: van ons binnenkort een betere Palestina-resolutie dan erkenning staat

Share

De N-VA zal de resolutie van Dirk Van Der Maelen die oproept om de Palestijnse staat te erkennen niet steunen. Toch betekent dit volgens de partij niet dat ze het recht op Zelfbeschikking van volkeren nu over de  balk gooit, in tegendeel.  De N-VA stelt, bij monde van Kamerlid Peter De Roover, dat ze zich onverkort stelt  achter het recht van de Palestijnen op een eigen staat.

We bellen met Peter De Roover om hem het standpunt te laten toelichten en leggen hem ook een aantal VU- en N-VA- persberichten voor uit het verleden die toch op een andere houding wijzen dan de richting die N-VA nu lijkt te kiezen. Binnen enkele weken komt de partij met een eigen resolutie.

Het initiatief moet in eerste instantie komen vanuit Europees niveau, maar als er binnen Europa geen consensus is dan moeten we niet de illusie hebben dat wij alleen  de Palestijnen en Israël dichter bij elkaar kunnen brengen.


De Roover zegt ook gefrustreerd te zijn met het falend vredesproces in Palestina/Israël, maar volgens hem zal de resolutie niet helpen om iets aan de situatie op het terrein te veranderen en enkel de extremistische elementen in beide kampen versterken.

Peter De Roover: “De resolutie die voorligt, is de uiting van onze machteloosheid, maar dit zal niets helpen want elke eenzijdige stap heeft altijd tot gevolg dat de andere kant nog radicaler reageert.
We zullen de volgende weken samenkomen om te kijken op welke manier er een resolutie kan opgesteld worden die evenwichtig is en ook duidelijk genoeg over het recht op een eigen staat van de Palestijnen. Maar het moet verder gaan dan vanuit het Belgisch parlement te zeggen dat ze recht hebben op een eigen staat, we moeten verder gaan dan schone woorden.
Het initiatief moet in eerste instantie komen vanuit Europees niveau en dat is een traag proces, maar als er binnen Europa geen consensus is dan moeten we niet de illusie hebben dat wij alleen  de Palestijnen en Israël dichter bij elkaar kunnen brengen.
We zijn momenteel bezig een alternatieve resolutie te bekijken. We zullen daar op een rustige manier over nadenken en één van de volgende weken mag u een initiatief verwachten.”

RC: Maar wat dan met de steun voor de erkenning van Kosovo door N-VA in 2008?  Het land riep éénzijdig de onafhankelijkheid uit in 2008, zonder overleg met de buren en zonder dat er eensgezindheid was binnen Europa over de erkenning. Huidig vice-premier Jan Jambon ergerde zich er destijds zelfs aan dat de regering schipperde door de  zaak voor zich uit te schuiven. Waarom dus wel voor de Kosovaren en niet voor de Palestijnen?

Peter De Roover: “Nogmaals: wij ontkennen het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen en het recht op een Palestijnse staat niet, maar we zijn het niet akkoord met hoe dit moet bereikt worden.”

Maar niet alleen in het geval Kosovo lijkt de houding van N-VA veranderd te zijn. In december 2000, kort vóór Volksunie overging in N-VA, organiseerde toenmalig VU-partijvoorzitter en huidig Vlaams premier Geert Bourgeois een persconferentie waarbij hij  juist aan de kaak stelde dat België zich achter Europa verschool en vroeg om de ambassadeur uit Israël terug te roepen. Dit gebeurde na één van de ondertussen vergeten Israëlische aanvallen/verdedigingsacties, waarbij 30o Palestijnense doden vielen.


Toen vonden de Vlaams-nationalisten het wél relevant en nuttig dat België éénzijdig initiatief zou nemen. Geert Bourgeois pleitte niet alleen expliciet voor de  erkenning van een Palestijnse staat, bovendien mocht daarbij vermeld worden dat Jeruzalem de hoofdstad moest zijn, iets wat zeker de extremisten langs Israëlische zijde tegen de haren zou strijken. Bourgeois riep ook op om de preferentiële handelsakkoorden met Israël op te schorten en de ambassadeur uit Tel Aviv terug te roepen.
Nog in 2010 riep N-VA Europarlementslid Frieda Brepoels op tot een desnoods éénzijdige Belgische veroordeling van Israël na de aanval op de Freedom Flotilla waarbij Israëlische commandos een schip in internationale wateren kaapten en 9 Turkse en Amerikaanse activisten doodschoten.

Peter de Roover: “Het is verkeerd om daaruit te concluderen dat wij van houding zouden veranderd zijn. Maak dat onderscheid toch eens. We willen de erkenning van de Palestijnse staat maar vinden dat déze resolutie daartoe niet leidt. Een kritische houding tegenover de Israëlische regering  is wat mij betreft zeker op zijn plaats.
Wat betreft de schrapping van de handelsakkoorden gaat u mij niet kunnen verleiden tot zwart-wit uitspraken. De nuance moet hier de overhand krijgen boven het spelen van politieke spelletjes.”

We kijken uit naar het parlementair initiatief van N-VA.
We belden ook nog Dirk Vandermaelen kort voor een respons. Link HIER

0 Comments on “N-VA: van ons binnenkort een betere Palestina-resolutie dan erkenning staat”

Leave a Comment