Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meer nettoloon door verhogen dieselaccijnzen?

Share

De aardolieprijzen zijn in vrije val waardoor ook de prijzen aan de pomp zakken. Diesel kost bij sommige pompen opnieuw minder dan één euro per liter. De milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu stelt voor om die daling (gedeeltelijk) ongedaan te maken door de accijnzen op diesel te verhogen tot het niveau van de accijnzen op  benzine. De extra inkomsten moeten gebruikt worden om de belastingen op de lonen te verlagen. Tax shift dus…

De reactie van sommigen die genieten van de lagere diesel-accijnzen liet niet op zich wachten: van “onnozelaars”,  “verstand van een garnaal” over “kortzichtig”  tot “nog meer geld uit onze portefeuille stelen” en “zakkenvullers”.

We vragen aan Mathias Bienstman van BBL om de logica achter de vraag uit de doeken te doen.
“De euro die geïnd wordt op diesel moet teruggegeven worden onder de vorm van een hoger nettoloon. Zo wordt er een stimulans gegeven om te kiezen voor minder autokilometers of voor minder vervuilende auto’s”.

De Europese ‘Energy Tax Directive‘ voorziet al jaren om de belastingen op de verschillende brandstoffen gelijk te schakelen, dus die op diesel te verhogen of die op benzine te verlagen. De wetgeving zit echter geblokkeerd omdat ze door alle staten moet goedgekeurd worden en bijvoorbeeld Luxemburg bang is om het pomptoerisme te verliezen.

0 Comments on “Meer nettoloon door verhogen dieselaccijnzen?”

Leave a Comment