Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Energie/Milieu / gezondheid’

De ambitie van het Europees Energiebeleid -Bart Staes (Groen)

Share

“Tien jaar gelelden zeiden ze ook al dat de doelstellingen niet realistisch waren. Ondertussen  is gebleken dat ze ernaast zaten.”  Op 17 januari stemde het Europees parlement drie richtlijnen die het Europees energiebeleid tot 2030 uitstippelen. De eerste richtlijn gaat over Energie-efficiëntie, de tweede over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen  en de derde over de […]

Meer nettoloon door verhogen dieselaccijnzen?

Share

De aardolieprijzen zijn in vrije val waardoor ook de prijzen aan de pomp zakken. Diesel kost bij sommige pompen opnieuw minder dan één euro per liter. De milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu stelt voor om die daling (gedeeltelijk) ongedaan te maken door de accijnzen op diesel te verhogen tot het niveau van de accijnzen op  benzine. […]

Oplossingen voor de winterse stroomtekorten en nucleaire dromen

Share

Met de gebarsten reactorvaten en de beschadigde  stoomturbine ligt de helft van het Belgisch nucleair park buiten strijd tot na de winter. 3000MW weggevallen productiecapaciteit kan ervoor zorgen dat  niet aan de vraag voldaan kan worden  tijdens de winterpieken. Er is al sprake van het afschakelen van dorpen om te voorkomen dat het systeem omver […]

Thorium: nog niet voor 2025

Share

Jan Leen Kloosterman is als thorium-onderzoeker verbonden aan de Technische Universiteit van Delft. Hij legt ons uit wat een gesmolten-zout-reactor op thorium aan voor- en nadelen biedt tegenover de nu gangbare, zoals die in Doel. Wij noteerden: Er is vier à vijf keer zo veel thorium als uranium op onze bol, en dat kan in […]

Actietraining door GroeNoord

Share

In september werd Antwerpen 1 actiegroep rijker: plots was het geboomte rond het Noordkasteel bewoond, door de mensen van het kersverse GroeNoord. Waarom hingen zij daar? Waarom gingen ze er weer weg? Wat zijn ze nog van plan? Tom Cox legde het ons allemaal haarfijn uit. Wilt u binnenkort met hen meespelen, of hebt u […]