Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Toon Wassenberg (sp.a): prioriteit voor mobiliteit op Turnhoutsebaan ipv Oosterweel

Share

sp.a Antwerpen vraagt aan de Vlaamse overheid om de ongebruikte premetrokokers en-stations in dienst te nemen op de as die vertrekt vanuit de Turnhoustebaan.

De suggestie komt er nadat men tot de conclusie gekomen is dat de mobiliteitsknoop op de Turnhoutsebaan alleen maar ontward zal worden als de tram onder de grond gaat.

Toon Wassenberg dient maandag op de gemeenteraad een motie in: “Na 2008 zijn de investeringsbeslissingen voor het Antwerps tramnet stilgevallen. Alles wat nu nog in uitvoering is of pas gerealiseerd werd, zoals de lijnen naar Wijnegem, Boechout, Noorderlaan, zijn allemaal projecten die al in 2008 werden opgestart.  Sedertdien is niets nieuws begonnen.”

Voor de plannen die Toon Wasseberg voorstelt is 50 miljoen € nodig.
RC: Heeft een regering die juist heeft moeten toegeven dat ze met een tekort zit van meer dan een half miljard wel dat geld?
Wassenberg: “Het is een kwestie van prioriteiten. Er wordt nog altijd veel geïnvesteerd in grote projecten voor het autoverkeer. Kijk maar naar de Brusselse ring.”

RC: Maar sp.a heeft zelf Oosterweel mee goedgekeurd.
Wassenberg: ” We zijn ervan overtuigd dat men veel beter eerst aan de overkapping begint en een aantal korte-termijn maatregels neemt. Het dossier zit in de soep en de financiering zit helemaal vast. We hebben de afgelopen maanden als partij wel duidelijk gemaakt dat we vinden dat eerst een aantal korte termijnoplossingen moeten uitgevoerd worden en dat daarna met de overkapping van de ring moet begonnen worden.”

0 Comments on “Toon Wassenberg (sp.a): prioriteit voor mobiliteit op Turnhoutsebaan ipv Oosterweel”

Leave a Comment