Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Antwerps Politiekantoor Explodeert

Share

 

De plannen voor het nieuw Antwerps politiekantoor worden steeds groter, met als gevolg dat de kost van het project ontploft. Terwijl een aantal maanden geleden sprake was van 40 miljoen zal de totale factuur voor de stad nu oplopen tot bijna 300 miljoen €.

Toon Wassenberg (sp.a) bindt de kat de bel aan:
“Er is al langer sprake van de centralisatie van een aantal politiediensten en de toekomst van de Oudaan werd daarbij in vraag gesteld. Maar we  kregen recentelijk een nieuw dossier aangeboden door het stadsbestuur waarvan de kost steeg van 40 miljoen in november tot 140 miljoen. Nog  recenter blijkt dat het over 275 miljoen € gaat.”

De stijging tot bijna 300 miljoen zou het gevolg zijn van het in een pps -constructie gieten van het project, waarschijnlijk om zo de aangegane schuld boekhoudkundig te kunnen wegmoffelen. In de pps-formule zitten ook financieringskosten vervat plus een risicopremie.

In het bestuursakkoord had het stadsbestuur nochtans aangegeven pps-constructies te willen vermijden.

De houding van sp.a zelf tegenover pps lijkt ook veranderd te zijn. In de aanloop van de verkiezingen van 2012 stelde  sp.a nog dat  Park Spoor Noord alleen mogelijk werd met pps.

Het zou dus kunnen dat het stadsbestuur maandag aan de gemeenteraad vraagt om zich voor 300 miljoen te engageren voor een project waarvan de inhoud nog niet bekend is.

Wassenberg: “De tekst van het bestek is gisteren op het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd.  Het stadsbestuur wil het dossier met hoogdringendheid door de gemeenteraad jagen, maar het bestek is nog niet beschikbaar voor de gemeenteraadsleden.”

1 Comment on “Antwerps Politiekantoor Explodeert”

  1. #1 Toon Wassenberg
    on Jan 25th, 2015 at 2:52 pm

    De houding van sp.a ten aanzien van PPS is wat ze altijd was: erg koele minnaars, maar bespreekbaar wanneer maatschappelijke noden versneld tóch gerealiseerd kunnen worden in een context waarbinnen Europa lidstaten niet toe laat om schulden aan te gaan door klassiek te lenen en uiteraard met strakke afspraken tussen overheid en private sector. In dit dossier ontbreekt tot op heden alle motivering voor de keuze voor PPS, dus staan op de rem.

Leave a Comment