Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Bart Caron: “De weekendinterviews, is dat het niveau waar de VRT naartoe moet?”

Share

In januari begon de VRT op haar redactie.be-site met de publicatie van weekendinterviews.
N-VA vindt dat de VRT hiermee de commerciële media rechtstreeks beconcurreert.  Volgens  Apache.be speelt N-VA loopjongen van de al zwaar gesubsidieerde mediagroepen.
Maar wat bleek: ook Groen-parlementslid Bart Caron stelt vragen bij het initiatief van de VRT.

Caron:  “Ik wil de VRT niet in haar experimentele ruimte beknotten en dat is wel een groot verschil met de N-VA. Alleen moet de VRT niet de formats en werkwijze gebruiken van de commerciële sector.”

Voor hem is het probleem niet zozeer dat de VRT de rol van haar website moet beperken, maar wel de trend naar vervlakking waarbij meegelopen wordt in een commerciële logica:

“Zit er veel meerwaarde in die weekendinterviews? Ik weet het niet…
Human interest gaat ook bij VRT tegenwoordig blijkbaar voor alles.
Laat de faits divers over aan P-Magazine en het Laatste Nieuws, voor mij moet dit niet op deredactie.be.”


Bart Caron: “Je moet dit breder zien, in de discussie rond kwaliteit en de plek van omroepen en krantengroepen. De VRT moet natuurlijk kwaliteit leveren, maar de anderen ook graag.  Op de markt zie je verschuivingen: de kranten zijn met hun weekendedities de magazinemarkt gaan afschuimen. De weekbladen gaan achteruit ten voordele van de weekendkranten.  Moest de VRT nu ook zo een weekendbijdrage maken op haar website, dan komt ze rechtstreeks in het vaarwater van de krantenuitgevers.”

RC: Maar waar trek je de lijn? Is het feit dat de VRT op het internetplatform zaken aanbiedt een reden tot ongerustheid? Ook in haar TV- en radio-programma’s doet de VRT weekendinterviews. Moeten we nu de VRT gaan verbieden radio en TV te maken omdat de commerciële media dat ook doen? Het mediaplatform kan toch geen argument zijn op zich?
Bart Caron: “De VRT kan perfect duiding en achtergrond brengen. Een interview dat in Terzake op tv drie  minuten duurde, mag voor mijn part op het internet twaalf  minuten duren. Maar zit er veel meerwaarde in die weekendinterviews, ik weet het niet.
“Ik ben terughoudend om een lijn te trekken maar vind wel dat de VRT haar eigen wapens en haar eigen kracht moet gebruiken. Die kracht zijn interviews en goede televisie en radio. We gaan het verst komen door die te ontsluiten. We moeten niet overgevoelig zijn voor wat de krantenbonzen zeggen, die denken vanuit eigenbelang. Maar anderzijds moet iedereen ook zijn plek onder de zon krijgen.”

RC: Maar in die logica moeten we dus bijvoorbeeld ook geen interviews van 15 minuten meer doen op De zevende dag.
Caron: “Alstublieft zeg!”

RC: Maar hoe zit het dan? Op de website mag het niet, maar op De zevende dag wel ?
Caron: “Voor mijn part mag het gerust ook op de website van de VRT, geen enkel probleem.”

RC: Op Apache.be waren ook wat commentaren die zeiden dat u niet helemaal duidelijk bent. Wat moet het nu eigenlijk zijn? Is er nu een probleem mee (met de weekendinterviews) of niet?
Bart Caron: “Ik heb er geen probleem mee dat het gebeurt in de mate dat het aansluit bij de rest van de programma’s. Wel zou ik het vreemd vinden als men een aparte weekendeditie maakt die los staat van wat men gedurende de rest van de week doet.”
“Tezelfdertijd zien we dat de VRT bijvoorbeeld van langs om minder gebruik maakt van buitenlandse correspondenten. Waar men het  sterkst in was, bouwt men af, en dat is doodjammer.”
“De zaak rond de weekendinterviews is voor mij geen uitgemaakte zaak, maar de diversiteit aan media bewaken lijkt mij het belangrijkst.”

“De VRT moet haar ding doen maar ze moet de kranten niet kopiëren en niet de indruk willen geven rechtstreeks te willen gaan concurreren met kranten en magazines.”

“Ik wil de VRT niet in haar experimentele ruimte beknotten en dat is wel een groot verschil met de N-VA. Alleen moet ze niet de formats en werkwijze gebruiken van anderen.”

RC: Maar die internationale verslaggeving kost wel geld terwijl zo’n weekendpagina waarschijnlijk veel goedkoper is. Hoe moet wat u zegt concreet ingevuld worden?
Bart Caron: “Men heeft de internationale correspondenten afgebouwd met als argument dat vandaag de dag het internationaal nieuws toch via het internet kan gevonden worden en dus niemand ter plaatse moet zijn. En als er dan toch iets gebeurt, dan stuur je er snel iemand op af. Maar vaste correspondenten in bijvoorbeeld Bejing of Moscow hebben veel meer voeling met wat er gebeurt. Dáárin zou de VRT moeten investeren.”

RC: Dus in een weekendpagina op deredactie.be mag volgens u wel een meer uitgebreid diepgaand journalistiek verslag komen?
Bart Caron: “Daar zou ik absoluut geen probleem mee hebben.”

RC: U gaf zelf al aan dat u die weekendinterviews met toppolitici niet zo belangrijk vindt. We denken zelf soms ook dat het belang ervan vooral zit in de mediaheisa die er daarna rond gecreëerd wordt, eerder dan in de interviews zelf.
Bart Caron: “Het gaat inderdaad niet echt altijd over inhoud maar over vorm en human interest. Elk interview kan voor mij een plaats krijgen, maar dan moet het wel kwaliteit hebben.”

“Laat ons eerlijk zijn: niet al die weekendinterviews zijn even goed. Over het interview met Alexander De Croo, bijvoorbeeld, vraag ik me toch af of dit het niveau is waar we naar toe moeten.”

RC: Zit daar inderdaad geen probleem bij VRT? Enkele voorbeelden: de ‘Ook dat nog’-jes, de Buzzfeed-achtige pulp, of de infotainment-artikels over liefdesrelaties tussen BV’s, of het feit dat VRT nu blijkbaar iemand voltijds inzet voor het opvolgen van trends op Reddit, Facebook of Twitter.
Bart Caron: “U formuleert het beter dan ikzelf…
Dit soort human interest gaat blijkbaar voor alles. Het is een trend die we overal krijgen, ook in De zevende dag en Villa Politica: korte, oppervlakkige interviews. Laat de faits divers over aan P-Magazine en het Laatste Nieuws, voor mij moet dit niet op deredactie.be.”

RC: Laatste vraag. Naar aanleiding van het rapport van de VRM (de mediaregulator) werd er een debat aangekondigd over mediaconcentratie. Is dit doorgegaan?
Bart Caron: “De VRM is donderdag het rapport komen toelichten, volgende week komt daar een verslag van.”
“Voor de eerste maal heeft de VRM gebruik gemaakt van kwantitatieve indexen om te berekenen hoe erg de mediaconcentratie is. Voor een aantal sectoren brandt al een rood lampje…
Over een aantal pijnpunten zal de komende maanden opnieuw gesproken worden.”

Link: Interpellaties Vandaele/Caron Vlaams Parlement 5 februari HIER

0 Comments on “Bart Caron: “De weekendinterviews, is dat het niveau waar de VRT naartoe moet?””

Leave a Comment