Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Foor, Park, Parking en Evenementenzone? Laat maar komen

Share

De periode is afgesloten om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen van het stadsbestuur om van de Spoor Oost-site geen park maar een parking en evenementenzone te maken. Via buurtbewonersgroep Park Spoor Oost (PSO) werden 170 bezwaarschriften ingediend. We bellen Michel Franssens van PSO.

Ondertussen blijkt dat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid stelde dat de impact van de plannen op luchtkwaliteit en geluidsoverlast beperkt kan blijven. Anderzijds wordt (gezien de dichte bewoning en het gebrek aan groen in de buurt) gesuggereerd om toch naar alternatieve locaties te zoeken voor de sportpaleis-parking, iets dat PSO vraagt, maar dat het stadsbestuur niet gedaan heeft. Het advies is niet bindend.

Maar niet iedereen in de buurt lijkt akkoord te zijn met voorstellen PSO. Althans, dit is de teneur van een artikel in de Gazet van Antwerpen/ Nieuwsblad met als titel ‘De Sinksenfoor? Laat maar komen’.
GvA Antwerpen ging op zoek naar een aantal andersgezinden en vond buurtbewoners die niet alleen positief staan tegenover de komst van de Sinksenfoor, maar ook hun steun geven aan de plannen van de stad om van Spoor Oost een parking/evenementenzone te maken ( ‘We zijn ook niet tegen de plannen van de stad om van Spoor Oost een evenementenzone te maken’).

Dit laatste is toch enigszins verrassend, want alvast  één van de geïnterviewden deed 2 maanden geleden op de site van PSO nog een warme oproep voor de aanleg van een park. Met de plannen die voorliggen komt geen park de naam waardig op Spoor Oost.

De bezorgdheid van de ‘andere’ buren ligt vooral  bij de onveilige verkeerssituatie. De komst van de Sinksenfoor is positief omdat tezelfdertijd het sluikverkeer in de Buurtspoorweglei zal aangepakt worden.

Link: advies Zorg Gezondheid

0 Comments on “Foor, Park, Parking en Evenementenzone? Laat maar komen”

Leave a Comment