Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Algemeen Boerensyndicaat: “We moeten voorkomen dat gans de sector in handen komt van enkele sterke groepen”

Share

De prijs die de boer krijgt voor van melk en vlees zijn gezakt tot onder de productiekost. Na Frankrijk kwamen ook in België de boeren de afgelopen week op straat. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) nam het voortouw.

Volgens ABS voorzitter Hendrik Vandamme is één van de problemen dat de andere partijen in de keten tussen producent en consument met de winst gaan lopen. Er zal nu  onderhandeld worden met de andere spelers in de voedselketen,   de voedingsindstrie (Fevia) en de distributeurs (Comeos). ABS rekent erop om tegen eind augustus een betere prijs te kunnen onderhandelen.  Dat zal dan wel nog de goedkeuring moeten krijgen van mededingingsautoriteiten.

Want er is meer: Het liberaliseringsmantra en het streven naar het inperken van het landbouwbudget hebben ertoe geleid dat Europa de marktondersteuning voor landbouwproducten heeft afgebouwd. Bovendien wordt de primaire sector niet beschermd door de wet op de handelspraktijken die verbiedt om met verlies te verkopen. Concreet betekent dit dat als de marktprijs onder de productiekost valt de afnemers van landbouwproducten niet verplicht kunnen worden om een hogere prijs te betalen.
Het Europees niveau (Commissie en Landbouwraad) zal in september aangesproken worden.

“Het ziet er niet goed uit met TTIP en we zouden dus wel eens kunnen vertrokken zijn voor een nieuwe grote discussie met Europa.”

ABS vindt dat de distributeurs veel over ethiek praten maar daarbij zedig zwijgen over een eerlijke verloning voor de boeren. Hendrik Vandamme: “Als men zich Belgisch wil profileren moet men ook Belgisch willen aankopen aan een prijs die de Belgische producent nodig heeft om te kunnen produceren”.
Op het gebied van regulering en vrijhandel is de houding van ABS toch wat tweeslachtig want er wordt enerzijds gepleit voor bescherming maar anderzijds wordt gerekend op de export. Dit verantwoordt Vandamme door te stellen dat Azië de landbouwproducenten van hier nodig zou hebben. Hij wijst ook met de vinger naar de afscherming door de VSA en de Brazilianen van hun markten. “Niet alle deuren van de Europese landbouwmarkt staan open maar andere landen schermen hun markt veel beter af.”

Het TTIP handelverdrag dat Europa en de VSA achter de schermen aan het uitwerken is, is  vooral gericht op deregulering, dus die barrieres zouden wel eens kunnen verdwijnen. Vandamme is er niet helemaal gerust in: “Volgens de analyses door de diensten van de Europese Comissie ziet het er voor de rundveehouders niet goed uit, voor de suikerproducenten ook niet… De land-en tuinbouwsector zal er dus niet beter van worden. Er zouden opportuniteiten zijn voor de zuivelproducenten maar onze contacten met Belgen die in de VSA actief zijn stellen dat de productie daar snel opgedreven kan worden. We zouden dus wel eens kunnen vertrokken zijn voor een nieuwe grote discussie met Europa.”

“We moeten voorkomen dat gans de land- en tuinbouwsector afglijdt naar een structuur die van onder tot boven in handen zit van enkele sterke groepen. ”

ABS profileert zichzelf als een puur syndicale organisatie zonder belangen in de rest van de voedselketen, in tegenstelling tot de Boerenbond. “De Boerenbond meent dat ze zich moet inkopen in de verschillende sectoren die actief zijn in land- en tuinbouw. Wij doen dat niet, hebben de middelen er niet voor en vinden dat er nood is aan een pure syndicale organisatie. We vertegenwoordigen een breed gamma van kleine tot grote bedrijven, niet de grote industriële bedrijven”. Ook de familiale bedrijven steunen op de export. “Familiale bedrijven hebben nood aan bescherming door Vlaanderen, België en europa. We moeten voorkomen dat gans de land- en tuinbouwsector afglijdt naar een structuur die van onder tot boven in handen zit van enkele sterke groepen. ”

Vandamme pleit voor een sturing van de productie op Europees niveau, maar dat is recentelijk afgevoerd: “Tot april ’15 was een systeem van quota voor de zuivel. Er zijn veel investeringen in modernisering  gebeurd en daarbij is de veestapel ook uitgebreid waardoor de Europese zuivelproductie is gestegen . Het ABS heeft er altijd voor gepleit om via regulering de productie in de hand te houden. In crisistijden zoals nu zou Europa moeten opleggen om minder te produceren. Maar er zijn veel landbouwers ingegaan op de oproep van sommige landbouworganisaties om meer te gaan produceren  en zich zo voor te bereiden op de vrije markt.”

“Er zijn veel landbouwers ingegaan op de oproep van sommige landbouworganisaties om meer te gaan produceren  als voorbereiding  op de vrije markt.”

Het ABS steunt  alternatieve landbouwvormen (bio, korte keten) maar “Het is een utopie om te denken dat alle landbouw in Vlaanderen kan omgeschakeld worden naar biologische landbouw. Als iedere landbouwer biologisch begint te telen zal de markt ook zeer snel verzadigd zijn. Er is een publiek dat meer wil betalen voor bio maar de productiekosten zijn hoger waardoor het een nichemarkt is.  Het is ook technisch niet overal evident om biologisch te beginnen telen.  “

0 Comments on “Algemeen Boerensyndicaat: “We moeten voorkomen dat gans de sector in handen komt van enkele sterke groepen””

Leave a Comment