Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De auto van de toekomst: gas, elektriciteit, bio of waterstof?

Share

Europa legt de lidstaten op om tegen november 2016 een aktieplan op te stellen voor het promoten van alternatieve brandstoffen. In dit “beleidskader” moet bijvoorbeeld staan hoeveel oplaadstations  voor auto’s op gas en elektriciteit er tegen 2020 zullen staan en naar welk aantal auto’s op gas of elektriciteit gestreefd wordt. Daarbij “moet de technologieneutraliteit gewaarborgd worden” stelt de EU richtlijn maar in de praktijk leidt dit tot discussies. Ook binnen de regering hebben de verschillende kabinetten hun voorkeur. De keuze die nu gemaakt wordt geeft de bevoordeelde technologie een belangrijk voetje voor.

Voor de Bond Beter Leefmilieu is de keuze  die de Vlaamse en ook Waalse deelregeringen nu al lijken te maken voor auto’s op gas (CNG) niet de goede. Elien Raport van de BBL : “De Vlaamse regering wil al na de zomer communiceren welke oplossing ze voor ogen heeft en welke investeringen ze zal steunen. De uitstoot van fijn stof van auto’s op aardgas is ook te hoog  en Europa heeft België al op de vingers getikt voor het niet naleven van de fijnstof-richtlijn.”

BBL haalt de cijfers uit een publikatie van het Hollands onderzoeksinstituut TNO.  Uit die publikatie blijkt dat auto’s op aardgas 10 tot 20% minder broeikasgassen uitstoten dan klassike diesel en benzinebenzine-varianten.

De broeikasgas-uitstoot wordt voor een groot stuk bepaald door de manier waarop gas en elektriciteit geproduceerd worden. Op biogas kan de uitstoot een stuk lager zijn dan op aardgas dat opgeboord werd. Maar aangezien  de uitstoot van CO2 zelfs met biogas toch nog een stuk hoger is dan met bio-elektriciteit vindt de milieuorgansiatie  elektriciteit een betere keuze.  Ook waterstof is voor BBL een aanvaardbaar alternatief.

Links:
Vergelijking brandstoffen door TNO/ Delft
– Europa: 1) Commissie over alternative brandstoffen: HIER, 2) EU Richtlijn HIER

0 Comments on “De auto van de toekomst: gas, elektriciteit, bio of waterstof?”

Leave a Comment