Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De strijd voor groen en grond in de Brugse rand

Share

Open ruimte en groen staan onder druk in Vlaanderen. Niet alleen in Antwerpen (Haven, Oosterweel), ook in Brugge is er een strijd over grondgebruik aan de gang.
Enerzijds zijn er verschillende  dossiers van  bomenkap. Anderzijds willen de Brugse voetbalfirma’s graag nieuwe stadia, liefst buiten de stad in poldergebied. Ook VOKA wil graag wat polders voor bedrijventerreinen. En de haven wil dan weer niet dat geraakt wordt aan 40 hectaren die er al tientallen jaren ongebruikt bijliggen.
We bellen met Erik Ver Eecke van de Brugse natuurvereniging Groen.

Bomenkap
Ver Eecke vindt dat het Brugs (sp.a /CD&V) stadsbestuur veel te gemakkelijk kapvergunningen aflevert.  Ironisch genoeg ligt één van de gekapte reeks bomen naast het Lappersfort waar jarenlang voor het behoud van het bos gestreden is.
“De vergunningen voor de kap van bomen, zelfs al komt het initiatief niet van de stad, zullen het onmogelijk maken voor de stad om het engagement na te komen dat ze aangegaan is met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Dat convenant bepaalt dat tegen 2020 en 2050 de CO2 uitstoot van de stad met respectievelijk 20 en 80% moet zakken.”

Voetbal: Grond, subsidies en Verhaeghe
Waar Antwerpen zijn haven-GRUP heeft, heeft Brugge  de Afbakening van het Regionaalstedelijk Gebied dat de bestemming van de Brugse gronden vastlegt. Van dat plan werden delen geschrapt omdat bijvoorbeeld bij de voorziene inplanting van een nieuw voetbalstadion onvoldoende rekening gehouden werd met de milieu-impact.  Ondertussen zijn de stadionplannen veranderd en wil Club Brugge een stuk landbouwgrond ten noorden van de stad inpalmen. Club Brugge is het bedrijf van de  in Zwitserland residerende  vastgoedontwikkelaar Bart “uplace” Verhaeghe.

In plaats van een nieuw stadion in landbouwgebied neer te zetten zou volgens  Vereecke  beter geïnvesteerd worden in de renovatie van het bestaand stadion, zeker als  de bouw mee gefinancierd wordt met subsidies. De subsidiëring van de vastgoedprojecten van voetbalondernemingen is een weerkerend fenomeen. Ook Gent pompte bijna 40 miljoen € belastingsgeld in het nieuw voetbalstadion.  Brugge wil de gronden van het huidig voetbalstadion  verkopen en het geld dan gebruiken voor de financiering van het project van Verhaeghe.

Verlaten Bedrijventerreinen
In een parlementaire zitting engageerde milieuminister Joke Schauwvlieghe zich om mee te helpen bedrijventerrijnen te creëren op de polders rond het nieuw  stadion.
“Maar er liggen al decennia lang  41 hectaren bedrijventerreinen ongebruikt  in de buurt van het kanaal tussen Brugge en Zeebrugge. ” stelt Erik Ver Eecke. Het gaat over gebieden die ingekleurd zijn als havengebied en alleen mogen gebruikt worden voor watergebonden activiteiten Maar dit gebeurt blijkbaar niet omdat de gronden te ver achter de Zeebrugse sluizen liggen. Desondanks voorzien de  plannen die nu voorgelegd worden niet om het mogelijk te maken dat ook andere bedrijven zich op de ongebruikte terreinen zouden kunnen vestigen, waarschijnlijk onder druk van de haven.

Ver Eecke: “We zijn niet tegen voetbalstadia en we zijn ook niet tegen industriezones of tegen woonzones maar ze moeten ingepland worden op plaasten die daarvoor bestemd zijn. Als er ongebruikte ruimt is dan is het logisch dat die eerst gebruikt wordt.”

0 Comments on “De strijd voor groen en grond in de Brugse rand”

Leave a Comment