Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Wouter van Besien: ‘Dit ruikt naar schriftvervalsing’

Share

Eerder dit jaar spraken we al met Wouter Van Besien (Groen) over Singel Noord,ofte het ‘BAM-fietspad’. Tijdens de gemeenteraad van september werd dit punt hernomen. Van Besien wees ondermeer op drie argumenten tegen deze heraanleg zoals ze voorlag: ten eerste gaf hij kritiek op de bypass met een fietspad waar men in twee richtingen mag fietsen en waar de verkeerspolitie een negatief advies voor gaf. Ten tweede moet voor het project 14.000 m² gekapt worden. Ten derde werden er honderden verzoekschriften ingediend door buurtbewoners.

Ook opvallend: ook nu ging de stad op een creatieve manier om met de adviezen van de eigen administratie. Zo werd een advies laattijdig ingediend en werd weggemoffeld dat het negatieve advies van de verkeerspolitie… van de verkeerspolitie was. ‘Dit ruikt naar schriftvervalsing’ meent Van Besien dan ook.

Volgens schepen Koen Kennis (N-VA) zag Van Besien spoken en heeft hij een BAM-intolerantie. Ook vroeg de schepen zich af of hij recent nog op dat fietspad had gereden. Die vragen legden wij de fractieleider van Groen ook voor.

0 Comments on “Wouter van Besien: ‘Dit ruikt naar schriftvervalsing’”

Leave a Comment