Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

(g)een Europees radiobeleid

Share

Wat brokt Europa in de radiopap? Voor het antwoord op die vraag bellen we met Francesco Diasio, de algemeen secretaris van AMARC Europa. AMARC is de wereldwijde organisatie van Gemeenschapsradio’s.

Europa brokt weinig, zo blijkt.
Francesco Diasio: “Beleid rond media en telecomunicatie zit nog altijd bij de lidstaten. Er zijn Europese wetten over mobiliteit, landbouw enzovoort maar niet over mediabeleid, en het beleid verschilt sterk van land tot land. Gemeenschapsmedia zijn volledig erkend in Frankrijk, Ierland, het VK, Italië, Zwitserland, maar in andere landen houdt de wetgeving de Gemeenschapsmedia tegen. In Spanje bestaan de gemeenschapsradio’s al twintig jaar, maar ze zijn nog altijd niet volledig erkend. Maar nog erger: het debat over de overgang van FM naar digitale radio is nu bezig, en er ligt een voorstel op tafel dat gemeenschapsradio zou weren van DAB of DRM. Dit is problematisch, want de digitalisering biedt meer ruimte op de ether dus zou moeten leiden naar meer pluralisme en niet naar een verdere mediaconcentratie. We hebben eenzelfde trend gemerkt bij televisie, waar extra kanalen aan de grote netwerken ter beschikking werden gesteld en niet aan de lokale media.”

“In Spanje ligt een voorstel op tafel dat gemeenschapsradio’s wil weren van DAB. Dit is problematisch, want de digitalisering biedt meer ruimte op de ether dus zou moeten leiden naar meer pluralisme en niet naar een verdere mediaconcentratie.”

Er mogen dan wel geen Europese wetten zijn, er zijn wel Europese richtlijnen.
Francesco Diasio: “In 2008 was er een resolutie van het Europees Parlement en in 2009 een resolutie van de Raad van Europa die de het belang benadrukten van gemeenschapsmedia.  Ook UNESCO heeft het belang van gemeenschapsradio’s erkend, en ook ander VN-instellingen zoals de FAO.”

“Maar het probleem is het spagaat tussen deze internationale resoluties en de (niet)-implementatie van die resoluties door de lidstaten.”

“Hongarije is daarbij een speciaal geval. Na de val van de muur was er een enorme boom van gemeenschapsmedia, maar de laatste jaren werden er een hoop beperkingen opgelegd door de regering.  De erkenning van de sector is er formeel nog wel, maar door de regels en belastingen die worden ingevoerd verdwijnen de lokale stations”
“Maar vergeet ook niet dat twee jaar gelden de publieke zender in  Griekenland gewoon werd gesloten. En als het over pluralisme gaat, dan vindt AMARC dat een pluralistisch systeem de drie takken zou moeten hebben: publieke media, commerciële media en gemeenschapsmedia. Wij verdedigen dus de overheidsmedia, want we vinden dat publieke media fundamenteel zijn.  Er werden in Griekenland ook twee gemeenschapsradio’s gesloten.”

“Dus de situatie is bemoedigend in die zin dat er wereldwijd van langs om meer internationale erkenning is van de gemeenschapsmedia. Langs de andere kant leggen staten van langs om meer limieten op. ”

Wat zijn de evoluties verder?
Diasio: “De digitalisering en wetgeving daarrond is van cruciaal belang. In Frankrijk zijn er al dertig gemeenschapsradio’s overgeschakeld op DAB. Verder is er ook wat te doen over de status van minderheidstalen en -culturen in Europa (vb Baskisch, Gallego…) en de Gemeenschapsmedia spelen daar een belangrijke rol in.”

Link:  Kopie resolutie Europees parlement, 2008  HIER (de Engelse term ‘ community’  werd verkeerd naar het Nederlands vertaald als ‘plaatselijk’)

0 Comments on “(g)een Europees radiobeleid”

Leave a Comment