Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Luchthaven Deurne nog niet van het infuus van de belastingsbetaler

Share

Met Piet De Roeck van het burgerplatform Vliegerplein hebben we het over de financiële kant van de luchthaven van Deurne. Het verleden is gekend: afnemende passagiersaantallen en jaarlijks 5 miljoen belastingsgeld in een put die altijd even groot bleef.
Om dat te stoppen werd uiteindelijk beslist om het luchthavenbedrijf in twee te delen, met een “ontwikkelingsmaatschappij” (LOM)  in handen van de gemeenschap en een geprivatiseerde exploitatiemaatschappij (LEM). Enkel het Frans bedrijf Egis deed een bod voor een uitbatingsconcessie van concessie van 25 jaar voor het terrein van 175 hectaren. Maar er is een probleem: publiek en parlementairen mogen niet weten wat overeengekomen is.

Met de privatisering is het aantal vluchten dan wel toegenomen, de financiële situatie blijft.  De details van de deal worden door politiek en administratie in de achterzak gehouden, met als verantwoording  dat het om ‘concurrentiegevoelige informatie’  zou gaan.  “Flauwekul”, zegt De Roeck. “De twee luchthavens die aangeboden werden, zijn beide door Egis overgenomen (Deurne en Oostende, nvdr). Er is geen concurrentie.”

Het is dus niet geweten wat Egis zal betalen aan Vlaanderen voor de uitbating van het domein van 175 hectare, maar echt geruststellend zijn de signalen niet: het rekenhof (dat de cijfers wel zag) schatte in dat de privatisering nog duurder zal uitvallen dan  het beheer vroeger door de overheid, zelfs als er rekening gehouden wordt met de bedragen die  de LEM (Egis) zal uitbetalen. De Roeck is ondertussen naar de Raad van State gestapt om de volledige inhoud van de concessie in handen te krijgen.

Niet alleen de concessievergoeding wordt niet vrijgegeven, ook de opzegvergoeding wordt achtergehouden. Moest het slecht aflopen en de Vlaamse overheid wil van het contract af, dan kan dat, maar het bedrag dat daarvoor moet betaald worden is voor publiek en verkozenen geheim.
Naast de concessieovereenkomst is er ook een subsidieovereenkomst, die wel openbaar is. Daarin engageert Vlaanderen zich om de komende jaren het personeel van de luchthaven te blijven te betalen. Vorig jaar liep die kost alleen al op tot bijna 4 miljoen euro. Daarbovenop verscheen nog eens 800 duizend euro aan subsidie in de boeken van 2014.
De opbrengsten die de luchthaven binnenkrijgt van bijvoorbeeld winkels en autoverhuurders, daarentegen,  zullen ten goede komen van Egis.

“Hier klopt iets niet. Deze deal zal de toets op goed bestuur niet doorstaan. En dan hebben we het nog niet over de overlast.”

De deal doet denken aan de overeenkomsten gesloten  door de nationale administratie met multinationals (700 miljoen belastingsvrijstellingen met illegale regeling, Excess Profit rulings), die door de Antwerpse haven met de containerbehandelaars (50 miljoen aan kwijtgescholden boetes) en die van de Vlaamse regering met BAM-tracé-bouwer NORIANT (40 miljoen opzeg betaald). Voorbeelden van door politici en administratie op een ontransparante manier afgesloten miljoenen-engagementen die slecht afliepen voor de gemeenschap. Verantwoordelijke politici probeerden dan de miljoenenverliezen aan het publiek te verkopen, bijvoorbeeld  als heuglijk nieuws  (Noriant), of als een inmenging door Europa die het investeringsklimaat in gevaar brengt (de 700 miljoen).

De Roeck: “Hier klopt iets niet. Deze deal zal de toets op goed bestuur niet doorstaan. En dan hebben we het nog niet over de overlast.

Vliegerplein wil alternatieven voor het terrein van 175 hectaren beginnen onderzoeken.

0 Comments on “Luchthaven Deurne nog niet van het infuus van de belastingsbetaler”

Leave a Comment