Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Gemeenten mogen nog wat op hun geld wachten

Share

Vanaf 2006 zorgde Tax-on-Web ervoor dat de gemeenten sneller  hun geld kregen van de federale overheid, maar sinds  2015 is er een omgekeerde beweging. Ondanks beloften zullen ze ook dit jaar weer zeker tot november moeten wachten op de eerste centen.
We bellen Jan Leroy van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg).

De aanvullende personenbelasting (APB) zijn de gemeentelijke taksen die als deel van de bedrijfsvoorheffing van de lonen ingehouden worden. De gemeenten bepalen zelf het niveau van de deze belastingen, uitgedrukt als percentage van de personenbelasting (lijst 2016 HIER). Voor alle gemeenten samen loopt de APB op tot bijna 2 miljard euro, ongeveer 20% van all inkomsten van de gemeenten.

“Het probleem is dat de federale overheid  het geld wel al binnen heeft maar niet begint met de berekening en dus niets uitbetaalt aan de gemeenten. “

Jan Leroy: “Na ontvangst van de belastingsaangiften gaat de nationale belastingsdienst berekenen wat exact moet betaald worden aan belastingen. In die berekening zit ook de aanvullende personenbelasting vervat, en de gemeenten krijgen hun geld drie maanden nádat de afrekening gemaakt is. Het probleem is dat de federale overheid  het geld wel al binnen heeft, maar niet begint met de berekening en dus niets uitbetaalt aan de gemeenten.  Enkele jaren geleden had de fiscus al in juli de eerste aanslagen gevestigd. Dat betekent dat de betalingen aan de gemeenten in oktober begonnen. In juli van dit en vorig jaar werd nog niets berekend, dus de gemeenten zullen in oktober zeker niets krijgen. Het gaat hier over belastingen over inkomsten van 2015 die al meer dan een jaar geleden via de voorheffing werden geïncasseerd.”

“Het geld wordt uiteindelijk wel doorgestort, maar doordat het later binnenkomt is er een kasprobleem. Het is alsof je baas wel je jaarloon uitbetaalt, maar af en toe een maandelijkse uitbetaling mist. Gemeenten die krap bij kast zitten zullen dus mogelijks in het rood gaan bij de bank, gemeenten die het wat breder hebben zullen minder beleggingsopbrengsten hebben. In de huidige tijd van lage rentes is dat laatste niet zo erg, maar het is geen blijk van een behoorlijke relatie tussen overheden. De federale overheid doet die dienst aan de gemeenten en die moeten er dus op kunnen rekenen dat ze dat volwaardig doet, en dat is niet het geval.”

“Soms krijgen we de indruk dat het maken van de berekeningen budgettair gestuurd wordt “

“Er is al jaren overleg met het ministerie van financiën (sedert 2014 onder leiding van Johan Van Overtveldt, nvdr) en altijd is er wel een verklaring waarom het deze keer trager verloopt. Wij pleiten al lang voor maandelijkse voorschotten, want wat moet doorgestort worden is vrij goed voorspelbaar, bevolking en inkomens zijn namelijk vrij stabiel. Dit systeem is al van toepassing voor die andere belangrijke gemeentelijke belasting, de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing die door de gewesten geheven wordt. Dus het kan wel. Het voorschottensysteem is door de minister al verschillende keren uitdrukkelijk beloofd vanaf aanslagjaar 2016. Wel, we zijn zover maar het voorschottensysteem is er nog niet… ”

“Soms krijgen we de indruk dat het maken van de berekeningen budgettair gestuurd wordt, want niet alleen de gemeenten moeten geld krijgen. Gemiddeld gezien is de bedrijfsvoorheffing te hoog. Als men wacht met de afrekening kan men ook langer wachten met het terugbetalen van de burgers.”

Voor Antwerpen gaat de APB over 130 miljoen euro (zie explotatiebudget HIER, uit Toelichting bij Budget 2015).

Link: staat van de cumulatieve inkohiering (= berekening door de belastingsadministratie) HIER

0 Comments on “Gemeenten mogen nog wat op hun geld wachten”

Leave a Comment