Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Erfgoedbeleid onder druk

Share

10 jaar geleden klaagde de Brugse erfgoedstichting Marcus Gerards bij UNESCO de bouwwoede aan in de werelderfgoedstad. In 2010 volgde een ‘visitatie’ van Brugge door UNESCO en een kritisch rapport dat bevestigde dat er problemen waren.

“Ook in Antwerpen speelt het probleem van afbouw en onderfinanciering van de diensten die zich met monumentenzorg bezighouden.”

Nu wordt opnieuw aan de alarmbel getrokken en stapt de stichting weer naar UNESCO met de vraag om tussen te komen.  We spreken met Dries Van den Abeele, oprichter van de Marcus Gerardsstichting in 1965. Van den Abeele is een Brugse personaliteit en was naast bedrijfsleider ook, onder andere, Brugs schepen van financiën.

“Belangrijke gebouwen worden bedreigd. Er moet worden vastgesteld dat de overheid onvoldoende inspanningen levert voor hun behoud”, schrijft Van den Abeele in een stuk. Hij wijst daarbij in de eerste plaats naar de Vlaamse overheid. “Wat in de jaren ’70 en ’80 verworven is in verband met monumentenzorg wordt weer kapotgemaakt. Zo is de Koninklijke Commissie voor Monumenten en landschappen drie jaar geleden vervangen door een adviesraad zonder bevoegdheid. Een administratie die de minister zou tegenhouden om iets aan de monumentenzorg te onttrekken moest blijkbaar weg.”

“Het toenemend aantal hotelkamers geeft ook problemen. Iedere kamer zorgt voor een kleine extra overlast, maar drie- á vierduizend kamers zijn een grote overlast, van auto’s en van éénzijdige bestemming van ruimte. Ik woon in een straat waar tien chocoladewinkels zijn en zo zijn er tegenwoordig veel in Brugge. Er is al lang geleden een hotelstop ingevoerd, maar die wordt omzeild. Zo wil men nu toelaten dat een pand omgebouwd wordt tot hotel omdat de toestemming daarvoor al 25 jaar gelden gegeven zou zijn. Ondanks de hotelstop kunnen bestaande hotels ook nog altijd uitbreiden, en zo zijn er nog meer achterpoortjes.”

“Het moet gezegd zijn dat de ambtenaren van de stad wel rekening gehouden hebben met de krititiek van de UNESCO, maar de toestand is nog lang niet wat ze zou moeten zijn. Er zijn zelfs belangrijke historische gebouwen bedreigd. ”

“Ik hoor van contacten in Antwerpen dat er gelijkaardige problemen zijn met de monumentenzorg in Antwerpen. Ook daar speelt het probleem van afbouw en onderfinanciering van de diensten die zich met monumentenzorg bezighouden. ”

De nieuwe klacht werd onlangs bij de UNESCO ingediend waarna, in de loop van 2017, een nieuwe inspectie verwacht wordt.

0 Comments on “Erfgoedbeleid onder druk”

Leave a Comment