Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Tom Meeuws. Quo vadis sp.a Antwerpen?

Share

Enkele weken geleden werd Tom Meeuws tot Antwerps sp.a-voorzitter verkozen. Na het Apache-debat spraken we hem over de tijdens het debat geformuleerde stellingen en visie.

“Met alle parkings die nu gebouwd worden hebben wij na 2018 andere plannen.”

Onderwijs: “De nationalisten staan voor een elitair onderwijs voor de happy few waar de rest van de bevolking geen toegang toe heeft. Onderwijs moet een emancipatiemachine zijn. De scholen moeten een afspiegeling zijn van de verschillende inkomensklassen van de buurt. ”

Stadsontwikkeling: “Er wordt nu veel beleggingseigendom gebouwd: studentenkoten, heel kleine appartementjes. We willen, samen met projectontwikkelaars, voldoende grote woningen en appartementen bouwen voor gezinnen met kinderen. Er is een grote nood aan sociale huisvesting, maar we zullen creatief moeten zijn. Vastgoedontwikkelaars kunnen mee betaalbare sociale woningen bouwen.”

Over de uitspraak dat er ‘een 100% progressief’ stadsbestuur moet komen’: “Onder ‘progressief’ versta ik iedere politicus die voor een bestuur is waarbij iedereen, zonder onderscheid van ras, inkomen en opleiding, de kansen krijgt om op de ladder omhoog te  klimmen. Dat betekent goed onderwijs, goed openbaar vervoer en goede woningen. Het huidig stadsbestuur doet dit niet. Ik ken mensen bij CD&V en open-VLD die dat ook willen.”

Samenwerken met PvdA?:  “Ik kom veel mensen van PvdA tegen en we gaan samen sociaal actie voeren. Ik heb geen probleem om met PvdA te praten.  In Borgerhout besturen wij samen en dat loopt daar goed. PvdA heeft in Borgerhout een goede schepen.”

Samenwerken met CD&V? (Marc Van Peel van CD&V blies in 2012 de sp.a/CD&V Stadslijst op om zijn havenschepenambt veilig te stellen): “We hadden in 2012 dezelfde dromen over een progressieve stad. Door omstandigheden zijn we uit elkaar gegaan. Nu is er met Caroline Bastiaens een nieuwe CD&V-schepen en we willen met haar praten. Wat vindt CD&V bijvoorbeeld van de commercialisering van de zorg? Bastiaens was vroeger medewerkster van Marc Van Peel, maar dat is dan goed voor haar.”

Waarom N-VA omschrijven als ‘nationalisten’ terwijl de partij vooral rechts-liberaal is? (N-VA is zeer enthousiast over de  CETA- en TTIP-dereguleringsverdragen die de Vlaamse soevereiniteit uithollen): “Het zijn in de eerste plaats nationalisten die opkomen voor het belang van één denkbeeldige homogene gemeenschap die in de stad allang niet meer bestaat. Het idee alleen al dat zij die stad besturen is ondraaglijk. Ze hebben inderdaad wel een ultra-liberaal programma en ze laten iedereen aan zijn eigen lot over.”

De ISVAG-afvalverbrandingsoven: “Die moet elders, anders en beter gebouwd worden. We zijn verbolgen over het feit dat schepen Philip Heylen (CD&V) de nieuwe oven wil bouwen op dezelfde plek als de bestaande terwijl ze veel beter zou gebouwd worden in de haven waar de restwarmte kan gebruikt worden door de industrie. Dat zou ook toelaten om het afval via water of spoor aan te voeren en zo de Boomsesteenweg te ontlasten. Het huidig ISVAG-terrein zou dan vrijkomen voor bijvoorbeeld een park, woningen of een sporthal. Bovendien is het nu technisch mogelijk om het afval om te zetten tot methanol, een grondstof voor de chemische industrie. In Rotterdam hebben ze dat door en zullen ze dat doen.”

Sp.a klaagt de ‘slechte mobiliteits- en infrastructuurprojecten’ aan van het huidig bestuur in bijvoorbeeld parkings. Na 2018 die beslissingen ongedaan maken?: “We klagen dat nu al aan. Met alle parkings die nu gebouwd worden hebben wij inderdaad andere plannen. Van een gelijkvloerse parking kan je gemakkelijk terug groen maken.”

0 Comments on “Tom Meeuws. Quo vadis sp.a Antwerpen?”

Leave a Comment