Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Kan / moet het project Slachthuissite beter?

Share

Buurtbewoners positief over plannen Slachthuissite” was een kop in de brochure van de Antwerpse N-VA-afdeling. Schepen Rob Van de Velde meldt in zijn stuk dat de buurtbewoners bijzonder positief waren over het project tijdens het participatiemoment van 7 november.

De schepen zelf was niet beschikbaar voor een gesprek  want met vakantie.  Tekst en uitleg over het project, dat ook de zones van het  Noordschippers- en Lobroekdok bevat, door Dominique Vilain van de buurtbewonersgroep het Damcomité.

Het Damcomité zit in het projectoverleg met stad en eigenaars via een stuurgroep en streeft naar een kwaliteitsvolle invulling van de bewoning op de site. Wat voorligt, kan op een aantal belangrijke punten beter, aldus de bewonersgroep.

Eind november formuleerde het comité voorstellen in een advies dat gaat over, onder andere, groene publieke ruimte, de betaalbaarheid van de geplande woningen, verkeersdrukte, openbaar vervoer en de integratie van de Lobroekdok-zone. De bewonersgroep vindt dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de suggesties en dat de inspraak in de praktijk beperkt is. Dominique Vilain: “Toen het concept van het Masterplan gepresenteerd werd, bevatte dat een ‘essentiekaart’ waarin al zaken werden vastgelegd. We schrokken, omdat bleek dat de participatie blijkbaar beperkt was tot de keuze van de toestellen in de speeltuin.”

Essentiekaart

Schepen Van de Velde is ontstemd over de kritiek en de suggesties van de bewonersgroep en stelt dus dat de meerderheid van de buurt wél achter de plannen staat. Dominique Vilain begrijpt het niet helemaal: “Wat de buurtbewoners tijdens de inspraakmomenten zeggen, proberen wij te formuleren in ons advies, dus vraag ik me af hoe hij het onderscheid maakt tussen het buurtcomité en de buurt. Beiden zijn onlosmakelijk verbonden. Er was veel kritiek tijdens het inspraakmoment op 7 november, maar veel kritiek is opbouwend. Het gaat hier dus niet over goed en slecht.”

Volgens de schepen laat het Damcomité zich misbruiken door Groen. Vilain: “In het comité zit zowel links als rechts volk. Politici moeten beseffen dat er thema’s zijn die de partijgrenzen overschrijden. Open ruimte en een aangename leefomgeving bijvoorbeeld.”

Het Damcomité blijft verder deelnemen aan het overleg. In september keurde de Antwerpse gemeenteraad het Voorontwerp Masterplan goed. De volgende stap is de opmaak van het definitief masterplan en de opstart van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Links:
Advies Damcomité (november ’16)
Concept Masterplan  (januari ’16, 33 MByte), Voorontwerp Masterplan (september ’16, 30 MByte)
Essentiekaart in detail (januari ’16)
– Info via antwerpen.be

0 Comments on “Kan / moet het project Slachthuissite beter?”

Leave a Comment