Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Stad presenteert 10 mobiliteitsprojecten

Share

Op 13 januari  stelde de stad tien nieuwe mobiliteitsprojecten voor. Onder de noemer ‘Marktplaats voor Mobiliteit’ lanceerde  Antwerpen een oproep voor projecten die de overbelasting van het Antwerps wegennet moeten helpen verminderen. Van de 10 geselecteerde projecten zijn er 4 gericht op logistiek en 6 op personenmobiliteit.

De problematiek van de Antwerpse mobiliteit kwam weer volop in het nieuws deze week naar aanleiding van een studie die erop wees dat 20 tot 30.000 voertuigen uit de ochtendspits moeten gehaald worden om chaos te vermijden tijdens de geplande Oosterweel-werken.

We belden met verantwoordelijk schepen Koen kennis:
“We beseffen dat een breed pallet van maatregels nodig is om voldoende auto’s uit de spits te halen. Eén van de initiatieven in dit kader is om kleine bedrijven die bezig zijn met slimme mobiliteitsoplossingen te helpen via het programma ‘Slim naar Antwerpen’.  Slimme mobiliteit maakt gebruik van digitalisering om met nieuwe vormen van mobiliteit te komen. Verder is er ook een focus op ‘ketenmobiliteit’, dat betekent dat om van punt A naar punt B te geraken niet noodzakelijk van één vervoersmiddel gebruik gemaakt wordt, maar van verschillende vervoersmodi.”

“Er is een kwalitatieve doorlichting gebeurd waarbij gekeken werd naar de impact (helpt het project om auto’s uit het verkeer te krijgen?) en de financiële leefbaarheid. De projecten moeten op termijn zelfbedruipend zijn. Momenteel is er financiële steun voorzien voor een deel van de projectkost. Dat gaat over maximum 50% van de investering met een limiet van € 50.000. De ondersteuning zal ook afhankelijk gemaakt worden van de resultaten. ”
De stad zal de projecten ook op andere manieren ondersteunen: “De projecten kunnen het Slim naar Antwerpen- logo gebruiken, en we zullen de projecten ook meenemen in het kader van het overleg met de andere werkgevers, dat nu aan de gang is.”

Dit initiatief is slechts een onderdeel van de strategie om chaos tijdens de Oosterweelwerken te vermijden.
Kennis: “Er zijn geen toveroplossingen, anders hadden we die al lang toegepast. Het zal dus moeten komen van veel kleine maatregels. Naast dit alternatief wordt ook gekeken naar het openbaar vervoer, een goed fietsnetwerk en ook naar Park and Rides. We zien dat de Park and Rides die we nu hebben zeer druk, zelfs te druk bezet zijn. We werken momenteel aan vier Park and Rides rond Antwerpen met samen 3.500 extra plaatsen. Wat de fietspaden betreft zijn we bezig met het wegwerken van de ontbrekende en onveilige schakels van de fietsostrades. En wat het openbaar vervoer betreft loopt de samenwerking met de NMBS en de Lijn goed. We zijn volop bezig met het project Noorderlijn, waar een tram zal rijden van de Havanasite tot in het Antwerps centrum.”

De Noorderlijn is de nieuwere benaming voor het Brabo 2 project dat in 2009 door de Vlaamse regering werd beslist. Het plan was om de lijn door te trekken tot in het centrum van Ekeren (zie Antwerpen Tramstad 20012, p 6). Uiteindelijk zal de lijn nu dus eindigen aan de P&R aan de Havanasite, een kilometer ten zuiden van Ekeren.  Er waren verder plannen om een tramlijn aan te leggen naar Brasschaat (zie Mobiliteitsvisie2020 De Lijn uit 2009, p48/49) maar ook dat gaat niet door.
De schrappingen komen er onder druk van lokaal protest. In 2012 was het tegenhouden van het tramproject van Brasschaat naar Antwerpen  nog een speerpunt van de verkiezingscamgne van N-VA onder leiding van Jan Jambon.

Koen Kennis: “Laat ons eerst de tram in de stad en in de stedelijke agglomeratie versterken. Daar is ook nog extra openbaar vervoer nodig. Wat de volgende stappen betreft moeten we aan versterking denken naar het zuiden toe, richting Wilrijk, en kijken hoe we daar een tram kunnen introduceren. Verder zou in de 20ste-eeuwse gordel, tussen de ring en de fortengordel, ook een tram moeten gestoken worden om de mobiliteit tangentieel te versterken. Ver weg rijden naar kleinere dorpen is niet direct nodig, zeker niet als er een trein in de buurt ligt. Laat ons in plaats daarvan inzetten op ketenmobiliteit.”

De uitrol van de tien initiatieven van de Antwerpse Marktplaats voor Mobiliteit gaat binnenkort van start. “De initiatieven zullen nu verder uitgewerkt worden. De meeste zijn al bezig en zullen versterkt worden. We verwachten dat ze volledig uitgerold worden tegen of na de zomerperiode.”

Link: Presentatie projecten Antwerpse Marktplaats voor Mobiliteit, 13 januari 2016

De geselecteerde projecten

1. Avantida – DepotX lanceert een op het internet gebaseerde oplossing om alternatieve ‘drop-off/pick-up’-locaties buiten Antwerpen aan te vragen voor lege zeecontainers. Op deze manier kan vrachtvervoer in de knelpuntzones verminderd worden.

2. Blue Line Logistics zet in op een modal shift door de implementatie van een innovatieve binnenvaartoplossing, Pallet Shuttle Barges, en het gebruik van (tijdelijk) onbenutte capaciteit op overslagkades in de stad.

3. Plastiek Van Wauwe, handelaar in kunststof materialen voor bouw en industrie, creëert een extra afhaalpunt in Merksem. Daardoor kunnen klanten de knelpuntzone Deurne vermijden, in het bijzonder de oversteek van het Albertkanaal.

4. Plastiek Van Wauwe creëert ook een extra afhaalpunt in Aartselaar. Daardoor kunnen klanten die vanuit het zuiden komen drukke zones vermijden.

5. Cloudbike gaat met ‘Bikesharing on a cloud’ een vloot van 300 deelfietsen aanbieden via een smartphoneapplicatie. De bedoeling is dat dit systeem aanvullend is op het bestaande Velo-aanbod.

6. Jobruil.be is een uniek platform dat via een geavanceerde database werknemers met dezelfde vaardigheden en interesses aan elkaar linkt. Werknemers kunnen vervolgens hun job ruilen en zo dichter bij huis gaan werken.

7. Mellowcabs zijn compacte elektrische voertuigen die op strategische plaatsen worden ingezet om de eerste of laatste kilometer van pendelaars of bezoekers op te vangen.

8. Taxistop wil een uitbreiding van het carpool.be-platform uitrollen in vijf pilootbedrijven in de Antwerpse haven. Dankzij deze uitbreiding krijgt de databank veel meer input, waardoor een groot aantal extra carpoolmatches gemaakt kan worden.

9. BAAV – De Kantoorbus gaat op zoek naar bedrijven die bereid zijn een kantoorbus in te zetten als pendelbus. Wanneer werknemers hun woon-werkverplaatsing maken met de kantoorbus kunnen ze onderweg al werken, waardoor de pendeltijd wordt gerekend als werktijd. Hierdoor brengt het project zowel een modal shift als een time shift tot stand.

10. B2Bike – Bike2Go is een laagdrempelig systeem voor bedrijven om elektrische dienstfietsen aan te bieden aan hun werknemers. Daardoor zijn werknemers minder afhankelijk van een wagen voor dienstverplaatsingen.

0 Comments on “Stad presenteert 10 mobiliteitsprojecten”

Leave a Comment