Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Bosnië nog lang niet klaar voor EU-lidmaatschap

Share

Boznië /Herzegovina is sedert één jaar kandidaat EU-lidstaat, en de EU-instanties vinden dat het proces goed verloopt.

Pieter Stockmans van MO sprak met journalist en ex-diplomaat Zlatko Dizdarević, en met Lejla Ibranović​ van Transparency International. Zij vertellen een ander verhaal.

“Ook de corruptie in andere EU-staten zoals Roemenië en Bulgarije wijst erop dat het belangrijkste leidende principe van de Europese Unie het afbakenen is van een geopolitieke invloedssfeer.”

Het land bestaat de-facto uit twee even corrupte delen, enerzijds de Kroatisch/Islamitische Bozniakken en anderzijds de etnische Serviërs van de Republica Serbska (niet te verwarren met de staat Servië). Naar de bevolking toe houden ze tegenover elkander een vijandig en nationalistisch discours, maar achter de schermen doen de politieke elites van de twee Bosnische deelstaten goede zaken met elkaar. De EU wil de problemen niet onder ogen zien en stelt dat er ‘indrukwekkende stappen gezet worden in de richting van het EU-lidmaatschap’.

De onwil om in te grijpen is het gevolg van de geostrategische politiek van de EU.
Pieter Stockmans: “Ook de corruptie in andere EU-staten, zoals Roemenië en Bulgarije, wijst erop dat het belangrijkste leidende principe van de Europese Unie eerder het afbakenen is van een geopolitieke invloedssfeer, en het binnenhalen van zoveel mogelijk landen binnen die invloedssfeer, om hen af te schermen van Rusland. Daarbij zou het wel eens kunnen dat de EU veel te tolerant is tegenover corruptie. Want daarom draait het echt als het gaat over de ontwikkeling van een democratische rechtsstaat.  Officieel is de bestrijding van corruptie toch een voorwaarde voor lidmaatschap van de EU, maar juist daar wordt zeer weinig vooruitgang geboekt, integendeel.”

0 Comments on “Bosnië nog lang niet klaar voor EU-lidmaatschap”

Leave a Comment