Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Luchthaven Deurne “Het strovuurtje is voorbij”

Share

In 2014  werd de exploitatie van de luchthaven van Deurne geprivatiseerd. Met de uitbesteding aan Egis werd in het vooruitzicht gesteld dat de subsidiestroom naar Antwerp Airport zou stoppen. Maar volgens Bert Leemans van burgerplatform Vliegerplein gaat het helemaal niet die richting uit.

“Het strovuurtje dat er was na de aanslagen vorig jaar is voorbij. Sinds september ’16 ziet men iedere maand minder passagiers dan het jaar voordien. De exploitant Egis doet het dan ook niet goed. De gecumuleerde verliezen zijn nu groter dan het kapitaal waarmee de firma van start gegaan is.”

“Vóór de gemeenteraadsverkiezingen komen we met een volwaardig alternatief”

Nieuw is dat Vliegerplein heeft weten te achterhalen dat  Egis jaarlijks ongeveer 250.000 € betaalt voor de exploitatie van de luchthaven. Daartegenover staat dat Vlaanderen nog altijd jaarlijks 4 miljoen betaalt aan exploitatiesubsidies. Bovendien heeft Vlaanderen daarnaast sedert 2015 ook 12 miljoen geïnvesteerd, bovenop de tunnel onder de landingsbaan die daar bovenop nog eens 55 miljoen gekost heeft.
Desondanks is de Antwerpse dochter van Egis dus nog altijd verlieslatend.

Volgens Vliegerplein vormt een dergelijke subsidiëring een zeer duidelijke inbreuk op de Europese regels. Verder stelt de bewonersgroep dat de luchthaven ook niet voldoet aan een nieuwe Europese veiligheidsnorm.

“Ben Weyts zag de bui al hangen wat betreft de subsidiëring. Er zijn geheime clausules afgesloten tussen Vlaanderen en Egis waarin overeengekomen is wat gebeurt al Europa haar veto zou stellen. Maar er is nog geen officiële aangifte gedaan van de subsidieregeling door Vlaanderen. We zijn aan het onderzoeken of we Europa tot een uitspraak kunnen bewegen.”

Ondertussen is Vliegerplein zelf begonnen met het zoeken naar een alternatief. “We willen ook voor iets zijn en zullen een haalbaar alternatief voorstellen. We hebben een stuurgroep opgestart en een visie ontwikkeld.  Het initiatief overstijgt echter onze mogelijkheden en we hebben de ruimtelijke planners van endeavour  gecontacteerd om het process te helpen begeleiden.”
“Er komt een oproep voor suggesties. Het de bedoeling om ideeën te krijgen voor de bestemming van de 190 hectaren. Maar dan wel met de randvoorwaarde dat het gebied grotendeels groen blijft en dat de tewerkstelling die er nu is behouden blijft of gecompenseerd wordt. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen we met een volwaardig alternatief.”

Link: Vliegerplein Persdossier (20 juni 2017)

0 Comments on “Luchthaven Deurne “Het strovuurtje is voorbij””

Leave a Comment