Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Financiering van de overkapping: graag een plan

Share

Op 15 juni werden in de parlementaire commissievergadering  Mobiliteit en Openbare Werken vragen gesteld over de financiering van de overkapping van de Antwerpse ring. Niet alleen door de oppositie maar ook door ondervoorzitter Dirk de Kort van CD&V.

Momenteel is 1,25 miljard € beloofd voor de overkapping. 250 miljoen door Antwerpen en 1 miljard door de Vlaamse regering. Maar er  is geen robuust plan om dat miljard ook te voorzien: de regering zal de  overkapping financieren met de overschotten van de andere mobiliteitsprojecten .
Dirk De Kort: “Ik ben gaan kijken over hoeveel het ging de vorige jaren en dat liep op tot ongeveer 60 miljoen per jaar. Gaan we er op die manier wel geraken?”

Maar bovendien worden die fondsen die nu aan de kant gelegd worden wel degelijk gebruikt .
De Kort: “Dat geld komt in de algemene  pot terecht van de Vlaamse begroting. Maar ik merk ook binnen alle frakties een groot verschil in visie is tussen mijn  parlementaire collega’s afhankelijk van waar ze wonen, in of buiten Antwerpen. Er worden (buiten Antwerpen) vragen gesteld over al het geld dat gaat naar de infrastructuurwerken in en rond Anterpen en wat de weerslag zal zijn op andere beleiddomeinen zoals onderwijs en welzijn die nu gebruik maken van die algemene middelen.”

De Kort ziet de kilometerheffing als mogelijke oplossing:  “Is dat niet een mogelijke bron van financiering van dergelijke infrastructuurprojecten? De huidige kilometerheffing zou slimmer, variabeler moeten gemaakt worden en er zou ook moeten een uitbreiding komen naar personenauto’s. Het draagvlak hiervoor neemt toe bij alle politieke partijen.”

De kilometerheffing voor kamions werd vorig jaar samen met de andere Belgische gewesten opgestart. Wallonië en Brussel willen niet weten voor een uitbreiding naar de auto’s. In Vlaanderen moet het voor de liberale partijen een vestzak/broekzak operatie zijn en mag de kilometerheffing niet tot een algemene stijging van de belastingsinkomsten leiden. Dus als financiering voor mibiliteit uit kilometerheffing komt moet er dus elders geld weggenomen worden, maar waar dat dan moet gebeuren werd er niet bij vermeld.

Links:
parlementaire voortgangsrapportage van 15 juni 2017
parlementaire discussie over kilometerheffing van 13 juli 2017

0 Comments on “Financiering van de overkapping: graag een plan”

Leave a Comment