Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Raad van State (bijna) van de baan. Wat nu met Oosterweel?

Share

De collectieve klacht bij de Raad van State  tegen het Oosterweelproject is van de baan. Nadat stRaten Generaal in juni zijn verzet opgaf hebben de vier andere partijen dat afgelopen week ook gedaan. Ademloos , Joke Laukens uit Antwerpen en Steven Vervaet en Greet Bergmans uit Zwijndrecht.

“Wat de intendant zegt klopt niet: Ook mét een overkapping is het relevant hoeveel auto’s er op de ring rijden.”

Voor Joke Laukens was het cruciaal dat er effectief een Oosterweel Light komt met minder verkeer op de ring en kleinere knoopunten die de gemakklijker te overkappen zijn.

Naast de minder belastende versie van Oosterweel is het voor Wim van Hees (Ademloos) cruciaal dat er afgesproken is om in de toekomst mobiliteitsprojecten anders aan te pakken. “Voor de eerste keer wordt met de Regioraad op groot-Antwerps niveau tussen alle betrokken gemeenten samengewerkt. Ook de operatoren, de Lijn en de NMBS gaan samenwerken. Het toekomstverbond legt ook vast dat de overheid met de actiegroepen in overleg zal treden. Had de Raad van State het Oosterweelproject afgeschoten dat zou dat ook het einde van  het Toekomstverbond geweest zijn. “

Of dat overlegmodel veel impact zal hebben op de uitvoering van het Oosterweelproject moet blijken. Toch is het voor  van Hees essentieel omdat het noodzakelijk is om tot een modal shift te komen. En die verschuiving weg van het autoverkeer is essentieel om van de Oosterweel Light met zijn kleinere tunnels en knooppunten een werkbaar alternatief te maken. Ook het Radicaal Haventracé, waarbij  het vrachtvervoer van de ring gehaald wordt is een sleutel tot Oosterweel Light.

Wim van Hees: “Als de politiek niet voor een Oosterweel Light kiest zal ze daar zeer goede argumenten voor moeten hebben. Anders is er een probleem.”

“Dit is een geweldige opportuniteit voor Antwerpen: als je erin slaagt het verkeer op de ring in te perken door het rond te doen rijden en door het te verninderen, dan verandert alles voor de stad.”

“De intendant zegt dat het er met een overkapping niet toe doet hoeveel auto’s er op de ring zitten, maar dat klopt niet: Het doet er wél toe aangezien een overkapping de uitstoot van het fijn stof maar met 30% vermindert.”

“De Model Split is bepalend voor Antwerpen en sommige beleidsmaatregels zijn contraproductief. De lage emissiezone is een nuttige oefening maar je lost de gigantische stofwolk in Antwerpen niet op door 5% van de auto’s te beboeten. Ondertussen gaat men onverminderd door met het aanleggen van parkings midden in de stad. Zolang je dat doet nodig je mensen uit om met de auto naar de stad te komen en dat houdt een Modal Shift tegen. De niet Antwerpenaar zal met zijn auto blijven komen en in een parking blijven staan en de Modal Shift zal moeten uitgevoerd worden door de Antwerpenaar.”

Naast de collectieve zaak die nu gestopt is is lopen er nog twee andere, procedurele,  klachten van individuele burgers tegen Oosterweel bij de Raad van State. Eén van de klagers zou zich  ook terugtrekken maar, in tegenstelling wat elders in de pers te lezen viel, is het dus nog altijd mogelijk dat Oosterweel over de Raad van State struikelt.

0 Comments on “Raad van State (bijna) van de baan. Wat nu met Oosterweel?”

Leave a Comment