Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De ambitie van het Europees Energiebeleid -Bart Staes (Groen)

Share

“Tien jaar gelelden zeiden ze ook al dat de doelstellingen niet realistisch waren. Ondertussen  is gebleken dat ze ernaast zaten.” 

Op 17 januari stemde het Europees parlement drie richtlijnen die het Europees energiebeleid tot 2030 uitstippelen. De eerste richtlijn gaat over Energie-efficiëntie, de tweede over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen  en de derde over de Energie-Unie, het gemeenschappelijk Europees Energiebeleid.

Groen EU parlementslid Bart Staes: “De EU had in 2009 het klimaatbeleid vastgelegd tot 2020 en stippelt nu het pad uit tot 2030. Het is ook de bedoeling om de factuur van import van gas en olie naar beneden te halen. Dat kost Europa nu jaarlijks 500 miljard €. Verder moeten we naar een Europese energie-unit gaan. Nu zijn er tachtig contracten tussen Rusland en individuele lidtstaen van de Europese Unie over gaslevering alleen.”

We contacteerden Anneleen Van Bossuyt van de N-VA fractie maar die had geen tijd voor een respons.

Bart Staes: “Het Europees Parlement heeft dus op 17 januari voorgesteld om een bindende energiebesparing van 35% op te leggen ten opzichte van 2005. (De doelstelling voor 2020 is 20%, nvdr). De Raad (de lidstaten) stelt 27% voor en de Europese Commissie  had 30% voorgesteld. Uiteindelijk zal het dus een compromis worden dat lager dan 35% zal liggen. Ik kan daar niet blij om zijn want de tijd dringt. We hebben een wetenschappelijke studie besteld en die concludeerde dat er wereldwijd niet meer dan 890 miljard ton broeikasgassen mag uitgestoten worden om de klimaatstijging beneden  twee graden celcius te houden. Dat is gelijk aan amper twintig keer de huidige jaarlijkse uitstoot (van bijna 50 miljard ton).

Alle Belgische en Hollandse parlementsdparlementsleden stemden voor behalve die van de conservatieve ECR fractie (met N-VA) en de extreem rechtse ENF fractie (met Geert Wilders en de afwezige Gerolf Annemans). Anneleen Van Bossuyt stelt dat het resultaat zal zijn dat oude huizen sterk in waarde zullen dalen en dat de nieuwe huizen onbetaalbaar worden.

Bart Staes: “Dat klopt niet. We zitten op een pad dat gestart is in 2008 en loopt tot 2050. Dezelfde argumenten zijn in 2008 gebruikt om de doelstelling van 20% tegen te houden. We zijn nu tien jaar verder en zien dat het wél gaat lukken. Mijn ouderlijk huis van 1958 staat er nog altijd en is ondertussen geleidelijk aangepast. Er is nu dubbel glas, er liggen zonnepanelen en het is geïsoleerd…. De comforteisen van mensen veranderen ook.”
“Energienormen opleggen zal natuurlijk geld kosten maar daarom hebben we in de voorgestelde wetgeving ook vastgelegd dat er begeleiding moet zijn en dat de overheden moeten steun geven. Zeggen dat de mensen arm gaan worden is populistisch en overantwoord.  Als je erkent dat er een probleem is dan moet je een lange-termijn tijdspad uitzetten en investeren.”

Van Bossuyt poneert ook dat onze industrie de deuren zal sluiten tengevolge van de 35% efficiëntie norm.
Bart Staes: “Een aantal grote bedrijven vinden dat het voorstel van het Europees parlement juist niet ver genoeg gaat. Het gaat over bedrijven als Saint Gobain, Siemens, Phillips… Zij zien dit als een opportuniteit. Zij stellen dat we nu aktie moeten nemen om te voorkomen dat we in de toekomst worden weggespeeld.”
“De tegenstanders hebben een ideologische visie op de zaak en kijken teveel naar de korte termijn. Maar de inspanningen die op korte termijn geleverd moeten worden worden pas interessant op lange termijn omdat je op lange termijn bespaart. Je moet kijken op twintig jaar, niet op drie jaar.”

Energie-Efficientie

====================================
Wat betreft hernieuwbare energie ligt het cijfer van vijfendertig procent  ook op tafel (dus 35% van het energieverbruik moet uit hernieuwbare bronnen komen). Dat cijfer is voor Europa op haar geheel, er is geen akkoord voor een cijfer per lidstaat.

Bart Staes: “Er zal gekeken hoe elk van de lidstaat vooruitgang maakt en als blijkt dat het na een paar jaar niet de goede richting uitgaat dan kan de Commissie tussenkomen en de lidstaten verplichtingen opleggen. ”

Het compromis over de hernieuwbare energie voorziet dat er elekticiteit kan opgewekt worden door de opstook van bomen. Daar zitten Groen en N-VA wél op één lijn.
Bart Staes: “Er was heel wat te doen over biobrandstoffen die een deel uitmaken van de discussie rond hernieuwbare. Het Europees Parlement vindt dat palmolie eruit moet tegen 2021. De tweede discussie ging inderdaad over het gebruik van hout voor de bijstook bij elektriciteitsproductie en daar zit Mark Demesmaeker inderdaad op onze lijn. Maar er was géén meerderheid tegen de stook van bomen in het Europees parlement. Dus hele bomen mogen dus gebruikt worden en mogen worden gerekend als hernieuwbare energiebron.”

Radio Centraal: De N-VA heeft zich bij de stemming over de hernieuwbare onthouden terwijl de rest van haar rechts ECR-fractie tegengestemd heeft, net zoals de linkse GUE-NGL fractie van het parlement. Waarom hebben de groenen dan toch voor dit  voorstel gestemd?

Bart Staes: “In het totaal van het pakket haal je heel wat zaken binnen en er zijn een aantal zaken die je verliest. Als je je dan onthoudt dan verzwak je de positie van het Europees Parlement bij de onderhandelingen die nog moeten komen met de Raad van ministers (de lidstaten). Als je de onderhandelingen ingaat met een voorstel dat je zelf maar 51 tegen 49% hebt goedgekeurd dan heb je geen kracht om te onderhandelen met de lidstaten. ”

Hernieuwbare

===========================
“Wat betreft de Europese Energie-Unie is het belangrijk dat het Parlement heeft gevraagd om een CO2-begroting  uit te werken. Dus om vast te leggen hoeveel er mag uitgestoten worden en dan te gaan bepalen hoe we ervoor gaan zorgen dat die limiet niet overschreden wordt.”

“Het parlement stelt dat de energie-efficiëntie  met 35% moet stijgen. De weg naar de Europese klimaatwetgeving is een spel tussen de Comissie, het Parlement en de Raad die de staten vertegenwoordigd. De lidstaten, met kolenstaten zoals Polen, willen een zwakker doel (van 27% voor energie-efficientie). Nu gaan de onderhandelingen van start tussen het Parlement en de Raad van ministers over een compromis.”

De Europese Energie-Unie

Links:
Richtlijn Energie-efficiëntie.
Richtlijn Hernieuwbare
Richtlijn  Energie-Unie

– Uitslagen stemming Energie-Efficientie, Hernieuwbare en Energie-Unie op Votewatch.

0 Comments on “De ambitie van het Europees Energiebeleid -Bart Staes (Groen)”

Leave a Comment