Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Statiegeld: liberalen moeten niet weten van CD&V-initiatief

Share

Een terugblik op discussie over statiegeld tijdens de gemeenteraad van 29 januari. Sp.a en Groen hadden een motie voorgelegd die vraagt dat de stad lid zou worden van de statiegeldaliantie. 36 gemeenten heben zich ondertussen al aangesloten bij de alliantie om samen druk uit te oefenen op de regering voor de invoer van statiegeld op wegwerp drankverpakkingen.

Ook CD&V liet bij monde van Jong CD&V en voormalig schepen Philip Heylen al weten dat ze zeer voor de invoer van statiegeld te zijn. “Veertig percent van het zwerfvuil bestaat uit flessen en blikjes waarop statiegeld zou kunnen geheven worden.”

Toch werd de motie van tafel geveegd door de meerderheid samen met het Blok en legde de meerderheid een tegen-motie voor. Die tegen-motie roept minister Joke Schauvliege op om statiegeld in te voeren.

De bevoegdheid voor de invoering ligt inderdaad op Vlaams niveau, niet op het stedelijk. Op het eerste zicht lijkt het over een verschil van mening te gaan over wat de beste manier is om de Vlaamse deelregering  ertoe te brengen om statiegeld in te voeren. CD&V heeft het over het ‘ het vergroten van het draagvlak’ maar zegt niet waar het draagvlak ontbreekt. Alvast niet bij de bevolking want volgens een enquete van test-aamkoop is tweederden vóór.

Het zijn dus de liberale partijen,  N-VA en/of Open-VLD, die op de rem staan. Genant voor CD&V die nu ook op Antwerps niveau bakzeil haalt in een dossier dat de partij er wilde doorkrijgen.

Als CD&V in een tweet opnieuw verwijst naar het Vlaams niveau vragen we welke initiatieven er in de planing staan op Vlaams niveau. Sam Voeten (CD&V) antwoordt eerst dat het doessier op de plank ligt van de Vlaamse regering, daarna dat het op het bord zal komen. Het lijkt er echter eerder op dat CD&V moet toezien hoe de liberale partners de invoering  van statiegeld van plank en bord naar de lange baan geschoven hebben.

0 Comments on “Statiegeld: liberalen moeten niet weten van CD&V-initiatief”

Leave a Comment