Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

het Paardenmarkt-debat op de gemeenteraad

Share


Na de gasexplosie op de Paardenmarkt van 15 januari schiet Monica De Conick (sp.a) met scherp op het stadsbestuur. Dat draagt mee verantwoordelijkheid voor de tragedie, stelt ze, door een de-facto afbouw van de dienst Woontoezicht met een verminderd aantal inspecties als resultaat. De democratische oppositie pleit voor het verplicht maken van de keuring van huurpanden, het zogenaamd Conformiteitsattest.

Burgemeester Bart De Wever ontkent dat er een vermindering van het aantal controles is en stelt dat er eind 2017 zelfs een sterke stijging was. Hij geeft toe dat er op een bepaald moment niet drie maar toch slechts vier inspecteurs waren. Dat was na een reorganisatie van de dienst die blijkbaar voor een leegloop zorgde. Ondertussen staat het contingent weer op tien man. Door een herschikking van de bevoegdheden kunnen die zelfs meer controles uitvoeren dan de twaalf van vroeger, aldus De Wever. Hij zegt dat controles geen impact hebben op dit soort toestanden aangezien  de explosie het gevolg was van een ‘acute veiligheidssituatie’. “In geval van een gaslek belt u toch niet Woontoezicht voor een inspectie maar de brandweer.”.  Hij geeft aan dat het gaslek van de Paardenmarkt veroorzaakt werd door iemand die aan het knutselen was.

Verantwoordelijk minister Liesbeth Homans en schepen Fons Duchateau kaatsen de bal terug: Groen en sp.a willen niet dat het OCMW of de Vlaamse overheid een huursubsidie weigeren als blijkt dat een pand niet in orde is. Dat sp.a en Groen nu vragen om een Conformiteitsattest te verplichten is volgens Duchateau en Homans ‘hypocriet’.

Wouter Van Besien (Groen) merkt op dat het huidig systeem van huursubsidie de verantwoordelijkheid van de woonkwaliteit bij de huurder legt terwijl het de verhuurder is die uiteindelijk iets aan de staat van de woning moet doen. Als de woning niet voldoet krijgt de huurder zijn subsidie niet van Vlaanderen of OCMW maar de verhuurder kan nog altijd zijn onveilig pand verhuren aan iemand anders.
“Maak niet de koppeling van de steun aan de huurder met het Conformiteitsattest maar maak de verhuurder verantwoordelijk. Dat zal niet op één dag lukken maar begin daar nu aan. ”

Volgens Fons Duchateau zou het opleggen van een Conformiteitsattest tot gevolg hebben dat 100.000 Antwerpenaars  op straat komen. Peter Mertens (PvdA) is niet mals voor dit argument: “Waar is úw wil, schepen? Niet om die 100.000 woningen van vandaag op morgen in orde te laten brengen, maar om een parcours uit te stippelen om dat op termijn te laten gebeuren. De schepen van Wonen blinkt uit  in totale onwil om de wooncrisis en de huisjesmelkerij aan te pakken.”.

0 Comments on “het Paardenmarkt-debat op de gemeenteraad”

Leave a Comment