Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

de Desguinlei-torens // vertrek Rob Van de Velde

Share

Triple Living plant een groot nieuwbouwproject aan de Desguinlei tegenover de Singel. Triple Living  is de bouwpromotor die Nieuw Zuid in handen heeft en Landinvest heeft overgenomen. Het project aan de Desguinlei gaat  over drie torens waarvan de grootste 16 verdiepingen hoog zou zijn.

“Oppositie en buurtbewoners zijn er redelijk in geslaagd om te voorkomen dat  Rob Van de Velde ongelukken zou begaan. ”

Joris Giebens deed een interpellatie over de zaak tijdens de gemeenteraadscommissie van 21 februari. Hij stelt vragen bij de communicatie rond het project. “Triple Living liet uitschijnen dat ze binnenkort al een bouwaanvraag zouden indienen. Voor een project van die omvang betekent dit dat je al een tijd in onderhandeling bent met de stad.  Met de buurt was de zaak echter nog niet besproken. Nu is er een consultatieronde aan de gang maar Triple Living spreekt daarbij individuele buurtbewoners aan.”

“Groen is akkoord om hoogbouw een plaats te geven, zeker in de twintigste-eeuwse gordel. Misschien is het gemengd project dat voorligt zelfs beter dan de kantoorgebouwen die er nu staan. Maar je moet altijd naar de impact kijken op de omgeving en de mobiliteit.  Er  moet rekening gehouden worden met de adviesen die er nu zullen komen en niet alleen met wat de projectontwikkelaar wil doen.”

“Ere wie ere toekomt: Rob Van de Velde heeft het dossier van de Handelsbeurs vlotgekregen.”

“De nieuwbouw zal moeten voldoen aan de bouwkode van de stad die een minimaal aantal parkeerplaatsen voorschrijft. We horen van projectontwikkelaars dat dit een strop rond hun nek is, want het is een belangrijke kost terwijl er van langs om meer mensen in deze stad komen wonen die ervoor kiezen om géén auto te kopen.”

Joris Giebens was de afgelopen 5 jaar luis in de pels van schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde. Van de Velde zal de gemeentelijke politiek verlaten. De gemeenteraad van maart wordt zijn laatste. Hij blijft wel zetelen in het nationaal parlement.

Joris Giebens: “Ere wie ere toekomt: Er zitten nog wel een aantal haken en ogen aan, maar Rob Van de Velde heeft het dossier van de Handelsbeurs vlotgekregen.”

“Voor de rest was het vooral rijden en omkijken met die man om te voorkomen dat hij geen ongelukken beging met het stedelijk weefsel. Kijk maar naar de plannen met de Tolhuissite waar in het midden van de historische stad een gigantische toren zou neergezet worden. Of de plannen om op de kaaien een toren neer te zetten. We zijn er met oppositie en buurtbewoners redelijk in geslaagd om ongelukken door Van de Velde te voorkomen want het had erg kunnen zijn.”

Op de gemeenteraad van maart ligt een nieuw bouwdossier op tafel. Een hotel bij de Hofstraat heeft uitbreidingsplannen.

0 Comments on “de Desguinlei-torens // vertrek Rob Van de Velde”

Leave a Comment