Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Antwerpen houdt vast aan kap op sociale woningen

Share

foto RC

Het Antwerps stadsbestuur legde recentelijk richtlijnen vast voor de gewenste woninggrootte en woningmix. Joris Giebens van Groen vreest dat er niet naar voldoende sociale en andere betaalbare woningen zal gestreefd worden.  Wat betreft de woninggrootte heeft het stadsbestuur volgens hem een achterpoort ingebouwd die aan de bouwpromotoren vrij spel geeft .

Schepen Fons Duchateau reageerde door te stellen dat “Antwerpen niet de fout wil maken van  Gent door veel sociale woningen te bouwen en de staat van het patrimonium te verwaarlozen. We gaan 5000 sociale woningen bouwen of vernieuwen.” Het stadsbestuur stelt dat de Vlaamse norm voor het aantal beschikbare woningen gehaald wordt en een toename van het percentage aan sociale woningen niet zal nagestreefd worden. De Vlaamse sociale woonnorm wordt dus eerder als een kap dan als een minimumnorm geinterpreteerd.

Joris Giebens: “In Antwerpen laat men gezinnen met twee of drie kinderen die een sociale woning aanvragen weten dat ze zullen moeten wachten tot de kinderen het huis uit zijn. Dat komt omdat er gewoon te weinig sociale woningen zijn die groot genoeg zijn om  gezinnen te huisvesten. We zouden nog enigzins gerustgesteld kunnen  worden moest het stadsbestuur ons ervan kunnen overtuigen dat ze toezicht houdt  op het aanbod van kwalitatieve betaalbare woningen op de private markt, maar het incident van de Paardenmarkt toont aan dat dit niet het geval is. De enige oplossing is dus dat er meer en kwaliteitsvolle sociale woningen gebouwd worden.”

Het besluit van de stad om gronden niet te verkopen en enkel de bouw en eigendom van nieuwe woningen privatiseerd waardoor de winingen 30% goedkoper zouden zijn kan wel op de bijval van Groen rekenen. Joris Giebens: “In het verleden heeft de stad veel gronden verloren op strategische plaatsen, bijvoorbeeld de slachthuissite. De stad heeft nu het licht gezien, we wachten nu op de eerste grote daden wat dit beleid betreft.”

Bevoegd schepen vergat een respons te geven op de ingediende amendementen. en n haar respons. Giebens: “Annick De Ridder begint stilletjes aan niet alleen de bevoegdheden maar ook de stijl van haar voorganger Rob Van de Velde over te nemen en dus weinig aandacht te besteden aan de constructieve inbreng van de oppositie in het debat.”

0 Comments on “Antwerpen houdt vast aan kap op sociale woningen”

Leave a Comment