Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Wapendoorvoer naar Saoedie Arabië- de Antwerpse Houding

Share

foto: RC

Nadat bleek dat de Haven van Antwerpen wel degelijk weet had van wapentransporten naar Saoedie Arabie werden er opnieuw vragen gesteld op de gemeenteraad.

“Wat ik als voorzitter van het Antwerps Havenbedrijf zal doen om de wapentransporten naar Saoedie Arabië te stoppen?”

“Niets!”

In mei benadrukte havenschepen Annick De Ridder dat de “de houding tegenover wapentrafiek  anders is in Vlaanderen dan in Wallonie”. In haar respons drie maanden later is het zoeken naar waaruit dat verschil zou kunnen bestaan:  Zo beschouwt de schepen de 100 ton munitie die Antwerpen liet vertrekken naar Saoedie Arabië niet als wapens. Verder zal het Antwerps Havenbedrijf, als het van de schepen afhangt, alleen bijkomende informatie over wapentransporten vragen aan andere instanties als het daar door de wet toe verplicht wordt; en  ook reeds beschikbare informatie mag de haven van de schepen enkel delen als ze daartoe verplicht wordt. De Ridder  bevestigt expliciet dat ze verder niets tegen de Waalse wapentransporten zal ondernemen. Tenslotte stelt ze dat Vlaanderen geen embargo op doorvoer van Waalse wapens naar Soedie Arabie moet afkondigen. “Dat moet op Europees vlak bekeken worden”.

Ook de organisatie ‘Vlaams Belang’ liet de kans passeren om de stad te vragen  de doorvoer van Waalse wapens naar de moslim-fundamentalistische dictatuur  te stoppen. Yamine Kherbach van sp.a had in mei al aangegeven dat Vlaanderen daar sedert 2017 voor bevoegd is.

0 Comments on “Wapendoorvoer naar Saoedie Arabië- de Antwerpse Houding”

Leave a Comment