Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Antwerpse Wapentrafiek naar Saoedie Arabië: Honderduizend (kilo) bommen en granaten

Share

Onlangs onthulde Vredesactie dat vanuit de Antwerpse havens containers met tonnen munitie vertrokken naar Saoedie Arabië dat  een oorlog uitvecht in Jemen. Over de leveringen werden op de gemeenteraad van 27 mei al vragen gesteld aan havenschepen Annick De Ridder, ook door door Yasmine Kherbache van sp.a.  Volgens Kherbache heeft  Vlaanderen wel degelijk de bevoegdheid  om wapendoorvoer tegen te houden. De N-VA fractie repliceerde toen dat dit de Walen zou schofferen terwijl Havenschepen De Ridder alle verantwoordelijkheid in de zaak ontkende door te stellen dat de haven geen informatie had over wapentransporten. Deel 1 over het debat in mei.

Kherbache wijst erop dat Saoedie Arabië zich volgens de VN in Jemen te buiten gaat aan oorlogsmisdaden.

Havenschepen Annick De Ridder ontkent enige politieke verantwoordelijkheid voor de Antwerpse wapentransporten  van zich af door te verwijzen naar de Waalse exportvergunning voor de wapens. “We stellen vast dat de houding in Wallonie verschilt van die in Vlaanderen.”

Maar volgens Yasmine Kherbach  kan Vlaanderen wel degelijk de doorvoer  van wapens verhinderen. Sedert 2017 kan  de Vlaamse dienst Controle Strategische Goederen namelijk de doorvoer van wapens onder vergunningsplicht plaatsen. Kevin Vereecken van N-VA wijst op het risico om de Walen te schofferen en noemt het idee om de Waalse wapentransporten naar Soedie Arabië te verhinderen een ‘communautaire bom’.

Ook hier stelt de havenschepen geen verantwoordelijkeheid te dragen omdat : “De haven heeft geen gegevens heeft over de wapendoorvoer omdat die bij de douane zit.”  Op de vraag of haven de gevens opgevraagd heeft om dan op Vlaams niveau te bekijken  of de Antwerpse leveringen aan Saoedie Arabië kunnen tegengehouden worden antwoordt De Ridder niet.

Yasmine Kherbach reageert teleurgesteld: “Vlaanderen benut haar bevoegdheid op dat vlak niet. Vlaanderen wil niet weten wat er gebeurt en dat is onverantwoord voor zo’n ernstig dossier. “.

Een ander signaal dat houding van de Vlaamse politieke overheid niet zo verschillend is van de Waalse is de Weigering van Vlaanderen om een wapenembargo tegen Saoedie Arabië in te stellen. Volgens  voormalig deelpremier Geert Bourgeois ‘omdat dit tot sancties van de Saoedi’s zou leiden en omdat Vlaanderen toch een de-facto embargo heeft ingesteld’. Er zijn twijfels of dit klopt en dat in Vlaanderen geproduceerde onderdelen van wapensystemen toch niet in Saoedie Arabië terecht komen.

 

0 Comments on “Antwerpse Wapentrafiek naar Saoedie Arabië: Honderduizend (kilo) bommen en granaten”

Leave a Comment