Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

District Antwerpen investeert in Fiets-en Wandelinfrastructuur.

Share

In de  meerjarenbegroting die het District Antwerpen maandag ter stemming voorlegt staat 25 miljoen ingeschreven fietsinfrastructuur. Burgemeester Paul Cordy (N-VA): “De 25 miljoen gaat naar het verbeteren van wegen met afgescheiden  fietspaden, bijvoorbeeld de as Stadspark-Park Spoor Noord. Maar daarbovenop wordt er in het centrum van de stad zes miljoen geinvesteerd in de aanleg van voetgangerszones en woonerven.”

De districten kregen bijkomende bevoegdheden maar ook extra budget, dat gaat van 11 naar 15 miljoen €.  Het district wordt ook verantwoordelijk voor het stadspark maar als het over de  waterhuishouding gaat in en rond het park dan blijft in de eerste plaats de Stad verantwoordelijk, aldus Cordy. “Dat is een complexe operatie maar er wordt aan gewerkt”.

Als de begroting maandag wordt goedgekeurd dan worden de plannen voor  fiets-en wandelinfrastructuur  gepubliceerd op de website van de stad.

0 Comments on “District Antwerpen investeert in Fiets-en Wandelinfrastructuur.”

Leave a Comment