Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Vlucht uit El Salvador

Share

Bron: VN (publiek)

Er is een verhoogde instroom naar Europa van vluchtelingen uit El Salvador.  De Lubbeekse politicus Theo Francken verklaart de toename door  bendes van mensensmokkelaars, zonder zijn beweringen te staven. We bellen met  Arthur Debruyne, freelance journalist voor onder andere MO en De Groene Amsterdammer.  Hij werkt en woont in Mexico en bezocht afgelopen  zomer El Salvador.
Naast het aanhoudend bendegeweld wordt de vluchtelingenstroom nu versterkt door de droogte die voor falende oogsten zorgt. Nadat de VSA, dat mee aan de basis ligt van de uitstroom,  de poort gesloten heeft lijkt de emigratie nu vanuit  de nieuwe wereld terug naar  oude te gaan.

Arthur Debruyne: “El Salvador heeft al jaren, samen met buurland Honduras,  te maken met een enorm probleem van bendegeweld en een belangrijk deel van de migratie is het gevolg van dat bendegeweld. Die bendes houden zich vooral bezig met afpersing, zelfs kleine straatverkopers moeten maandelijks beschermingsgeld ophoesten, doen  ze dan niet dan kunnen ze vermoord worden. Het moordcijfer ligt momenteel bijna op het niveau van tijdens de burgeroorlog. Er worden 70 tot 80 moorden per 100.000 inwoners, in Belgie zijn dat er 2 of 3. De VS ligt aan de basis van het geweld. Veel Salvadoranen zijn het land uitgevlucht tijdens de burgeroorlog die tot 1991 duurde. De meesten vluchtten naar de VS en velen kwamen in Los Angeles terecht, in wijken waar bendes actief waren. Toen hebben ze zelf bendes opgericht om zich te beschermen. Na de ondertekening van het vredesakkoord (in 1992, nvdr) zijn veel van de bendeleden terug uitgewezen naar El Salvador maar het land was helemaal niet klaar om die op te vangen. Bovendien circuleerden er door de oorlog heel veel wapens in het land, nog altijd trouwens. Daarnaast is er nog de armoede, het gebrek aan kansen,  allemaal factoren die ervoor zorgen dat bendevorming bestendigd wordt.”

“Sedert enkele maanden is de jonge Nayib Bukele president van El Salvador. Hij is de eerste die niet behoort tot één van de twee kampen van de burgeroorlog. Na zijn verkiezing ging het moordcijfer even naar beneden maar ondertussen zitten we weer op het ‘normaal’  peil. Het valt dus te bezien of hij iets zal kunnen veranderen.”

“Een tweede factor die de Salvadoranen doet emigreren is de klimaatverandering. Veel mensen overleven van wat ze zelf kweken maar dat wordt door de extreme droogtes van de afgelopen jaren steeds moeilijker.  De VS is de favoriete bestemming van de  Salvadoraanse vluchtelingen doordat een derde van alle Salvadoranen nu al in de VS woont. ”

Naast het element van de droogte en het bendegeweld die de vluchtelingenstroom in stand houden zorgt het sluiten van de grenzen door de VS voor een verschuiving richting Europa. Vanaf 2018 hadden

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Migrant_caravan.pdf

vluchtelingen uit vooral Honduras (waar de mensenrechten sedert de door de VS gesteunde staatsgreep in 2009  geen vooruitgang gemaakt hebben), El Salvador en Guatemala zich voor de veiligheid gegroepeerd en  in  karavaan richting de VS getrokken. Trump probeert de vluchtelingen niet via de gemediatiseerde muur tegen te houden maar via afgedwongen verdragen met de buurlanden.

Debruyne: “Trump heeft met Midden-Amerikaanse landen akkoorden onderhandeld.  Daardoor staat Guatemala nu als ‘veilig land’ geregistreerd. Alle mensen die in de VSA asiel willen aanvragen moeten eerst een asielaanvraag doen en een weigering hebben bekomen in Guatemala. Dat is een aardverschuiving want elke Salvadoraan moet door Guatemala. Als ze aan de VS/ Mexico grens verschijnen en niet kunnen bewijzen dat ze een asielprocedure doorlopen hebben in Guatemala dan worden ze uitgewezen. Die regeling is van kracht en nu al worden volledige gezinnen uitgewezen. Trump heeft ook een  akkoord onderhandeld met Mexico waardoor de mensen die toch nog aan de grens opdagen om asliel aan te vragen in Mexico moeten wachten in afwachting van hun asielaanvraag.”

“De muur staat er nog niet maar er is dus wel een figuurlijke muur neergezet via die akkoorden,  vergelijk het maar met de deal tussen de EU en Turkije. Het zou kunnen dat er meer mensen nu in België aankomen maar ik betwijfel of er mensensmokkelaars achter zitten want Salvadoranen hebben geen visum nodig.”

0 Comments on “Vlucht uit El Salvador”

Leave a Comment