Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

3,8 miljoen (niet) bespaard bij de politie

Share

foto: RC

Het  Antwerps stadsbestuur besliste in november om de samenwerking met de speciale eenheden van de federale politie, het DSU/POSA,  op te zeggen. “Niemand ontsnapt aan de besparingen , ook de politie niet”, aldus burgemeester De Wever.
Maar in werkelijkheid is er geen sprake van een besparing bij de politie want de 3.8 miljoen € die Antwerpen niet meer zal meebetalen voor de federale bijstand wordt overgeheveld naar de lokale politiewerking. Bovendien zal -een deel van- de uitgespaarde kost toch naar Antwerpen terugkomen.

De speciale eenheden werden ontwikkeld voor interventies in geval van zeer zware criminaliteit en terrorisme. De federale DSU dienst is de erfgenaam van Groep Diane die in 1973 opgericht werd.   De samenwerking met het federaal niveau kwam er nadat het lokaal Antwerps Bijzonder Bijstands Team (BBT) flaterde in de zaak Jonathan Jacob. In 2017 ging de Antwerpse BBT op in de lokale Protectie, Observatie, Steun en Arrestatie (POSA) eenheid van de federale politie.  BBT leden werden gedetacheerd naar  de POSA-eenheid  en  werden verder betaald door Antwerpen. Sedert 2017 moest de speciale nationale eenheid echter slechts 15 maal tussenkomen, maar de beschikbaarheid van het POSA team kostte Antwerpen wel  3.8  miljoen €, wat het stadbestuur nu deed besluiten om de detachering te beëindigen

Of die kost over meer ging dan de loonkost van de ex-BBT-ers werd niet verduidelijkt tijdens het debat van de gemeenteraadscommissie in november. Burgemeester De wever legde uit dat het aantal POSA-interventies beperkt was  doordat het nieuw opgericht SRT (Speciaal Response Team) van de Antwerpse politie de rol van de het POSA grotendeels heeft overgenomen. De oprichting van de SRT kwam er na de terreuraanslagen in Brussel.

De Wever stelde in eerste instantie dat 3.8 miljoen een besparing  zijn ” niemand onstnapt aan de beparingen” maar nadat  raadslid Nahima Lamhri  vraagt waar de uitgespaarde centen naartoe gaan blijkt dat het geld gewoon bij de politie blijft.

Volgens de burgemeester is er geen impact voor Antwerpen. Of dat klopt blijft de vraag. “De leden van de Antwerpse politie die destijds van van het Bijzonder Bijstands Team (BBT) overstapten naar de POSA kunnen terugkeren naar de Antwerpse politie of definitief overstappen naar de federale.”, aldus De Wever. Dat betekent in het eerste geval dat de stad de kost van het terugkerend personeel toch op zich zal moet nemen. In het tweede geval wordt de kost naar het federaal niveau doorgeschoven en is er inderdaad een besparing die dus elders binnen de Antwerpse politie zal gebruikt worden. Tenzij een nieuwe nationale regering ook tot de conclusie komt dat een speciale Antwerpse federale eenheid een dubbele kost vertegenwoordigt en beslist de Antwerpse POSA op te heffen tenzij Antwerpen een stuk meebetaald. Een potentieel conflict dat de voorzitter van de N-VA politiek niet noodzakelijk slecht zou uitkomen.

0 Comments on “3,8 miljoen (niet) bespaard bij de politie”

Leave a Comment