Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meerjarenbegroting – Deel 1

Share

foto: RC

In de eerste van onze bijdragen over de Antwerpse meerjarenbegroting overlopen we de inkomsten van de stad.  Het mag  verwonderen dat  60% van het Antwerps budget van 2 miljard € per jaar bestaat uit nationale of Vlaamse subsidies. De nochtans hoge Antwerpse personenbelasting levert geen 8% van de inkomsten op (de opcentiemen op vastgoed 11%). Dat valt enerzijds te verklaren door de hogere uitgaven waar Antwerpen als grotere stad voor staat, anderzijds door het laag gemiddeld inkomen van de Antwerpenaar.

Schepen Koen Kennis (N-VA) kondigde aan dat ” we geen cadeau’s uitdelen maar ook geen taksen gaan verhogen”, waarop Peter Mertens van PVDA reageerde met te stellen dat het Antwerps stadbestuur onder financien-schepen Kennis en burgemeester De Wever “een ongeziene, Romeinse,  creativiteit aan de dag legt in het opleggen van de meest absurde taksen aan de bevolking”.

Volgende week verder deel 2 over de stadsschuld en het budget voor Veiligheid.

Tijdens de gemeenteraadszitting kwam het ook tot een verbale schermutseling met de groep ‘Vlaams Belang’, nadat Philip Dewinter gezegd had dat de relatieve daling inkomens van de Antwerpenaren (in vergelijking met de rest van de Belgen) een gevolg was van ‘de massale instroom van volk van lage kwaliteit, zijnde vluchtelingen en andere vreemdelingen’.  Hicham El Mzairh van sp.a was scherp in zijn repliek waarna Sam Van Rooy van de extreemrechtse groep sneerde dat Mzairh  zich wat meer respect moet tonen en niet moest denken  dat “hij hier in Marokko is”.
Volgens Dewinter kwam de stelling dat er een instroom is van volk van lage kwaliteit niet van hemzelf maar citeerde hij de directeur van  de VVSG (Veriniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Jan Leroy. Die zou dat neergeschreven hebben in een ING/VVSG studie.  Na onze uitzending van 11 januari besloten we om alsnog contact op te nemen met het VVSG voor een respons.

Het citaat van Leroy door Dewinter  blijkt niet gehaald te zijn uit een studie maar uit een kranteninterview met Leroy uit 2017.   Daarin zegt Leroy dat “De bevolkingsgroei van Antwerpen niet kwaliteitsvol is. Ik bedoel daarmee dat het niet gaat om personen met een bovenmodaal inkomen.”  De ‘niet kaliteitsvolle aangroei’ wordt door Dewinter vertaald in ‘niet kwaliteitsvolle bevolking’.
In tegenstelling tot wat Dewinter op de gemeenteraad beweerde heeft  Jan Leroy niet gezegd dat het lager gemiddeld inkomen van de Antwerpenaar (bijna?) volledig te wijten is aan een instroom van vluchtelingen en andere (islamitische?) migranten. In antwoord op onze vraag schrijft  VVSG woordvoerster Nathalie De Bast dat  “je het lager inkomen zeker niet aan bijvoorbeeld nationaliteit kan koppelen, want daarover zeggen de inkomensstatistieken niets”.
Gemeenteraadsvoorzitter Bart De Wever reageerde niet toen Van Rooy naar Em Mzairh sneerde. “Om niet in te gaan op de provocatie”. Wat echter ook meespeelde was het feit dat De Wever destijds grotendeels hetzelfde zei als Dewinter, zonder het weliswaar te hebben over de kwaliteit als mens van de Antwerpenaars met een laag inkomen.

0 Comments on “Meerjarenbegroting – Deel 1”

Leave a Comment